Assobla a Bata

with a link to translator

Assobla a Bata 

  Peter Valdner (2016, updated)

Dnešné známkové územis (ASFE) Rovníková Guinea (od 1968) bola v minulosti niekoľkými ASFE – Španielska Guinea (od 1902), Španielska kontinentálna Guinea (od 1903), Španielske územia v Guinejskom zálive (od 1909), Rio Muni (od 1969), Fernando Poo (od 1868), Elobey, Annobón y Corisco (od 1903), viď zoznam 780 ASFE.

Bata bola hlavným mestom Španielskej kontinentálnej Guiney i Rio Muni, dnes je hlavným mestom štátu Malabo na ostrove Fernando Poo (Bioko). 


Assobla je mestečko na hraniciach s Gabunom. Obe sa na filatelistickú mapu dostali pred viac ako 100 rokmi.


Pretlače Bata boli predchodcom známok Španielskej Guiney. Vydané boli 2 série na 15 výplatných známkach Fernando Poo v roku 1901.
 

Pretlače existujú diagonálne aj vodorovné. Prvé vydanie Bata býva navyše aj podpísané Diez, Cardona alebo Montojo.
Assobla vznikla podľa katalógov Galvez aj Michel v roku 1906 pretlačami na 16 známkach Elobey, Annobón y Corisco z roku 1905. Podľa španielskeho katalógu Edifil je známok ešte viac. Zobrazená mapa logicky vysvetľuje prečo na známkach týchto ostrovov – poštová trasa viedla práve cez ne.

Nepoužité známky Bata majú katológový záznam približne 3x vyšší ako známky použité. Nik ich používanie nespochybňuje.

Pečiatkované známku Assobla známe nie sú. Mám katalóg Galvez z roku 1919, ktorý vysvetľuje, že pri používaní sa už opäť nepečiatkovali. Napriek tomu sú niekedy považované za klasický filatelistický výrobok z Madridu.
 
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com