Basel


with a link to translator

Bazilej 

Peter Valdner (2006, updated)

Zberatelia známkových území (ASFE) vedia, že katalógovo najdrahšou spomedzi 780 ASFE podľa FAZZu je známka švajčiarskeho kantónu Bazilej. 


Drvivá väčšina sa preto uspokojí so spacefillerom - známku falošnou, prípadne silno reparovanou, alebo jednou z viacerých novotlačí. Tí menej solventní, ale skúsenejší, si namiesto modrej zaradili do zbierky lacnejšiu zelenú, pokladanú aj renomovanými katalógmi za skúšobnú tlač.

Filatelia však niekedy pripraví nečakané prekvapenia. Ukázalo sa, že zelená holubička nie je tlačou skúšobnou, ale prvým vydaním Bazileja. Jednoznačným dôkazom je overená časť archu, na ktorom jeho objednávateľ Melchior Berri, člen Bazilejskej poštovej komisie, uvádza, že uvedené známky objednal u nemeckého tlačiara Benjamina Krebsa z Frankfurtu nad Mohanom. 8000 kusov bolo dodaných 1. júla 1845.
Farbu pozadia nechala Bazilejská poštová komisia na tlačiarovi. Po dodaní však rozhodla, že zelené pozadie sa má zmeniť na modré. Ďalšie dodané známky majú teda už modré pozadie, ako ich poznáme z filatelistických katalógov.


Ak vás zaujíma cena zobrazenej časti archu s poznámkami p. Berriho, tak na aukcii Davida Feldmanna v novembri 2006 bola vyvolávacia cena 120.000 EUR, odhadovaná 180.000 EUR, skutočná dosiahnutá 171.825 EUR, ku ktorej si však však ešte prirátajte poplatky 18,5 %.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com