Beni Saab


with a link to translator

Beni Saab

  Peter Valdner (2014, updated)


V Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny fungovala popri civilnej poštovej správe aj poľná pošta. Zatiaľ čo vo väčšine európskych krajín poľné pošty známky nepoužívali, v osmanskej nemali dôstojníci nárok na prepravu pošty zadarmo a používali bežné osmanské známky.

V decembri 1917 zasiahli palestínsky sandžak Nablus rozsiahle piesočné búrky, ktoré zaviali cesty a zničili množstvo obydlí. Beni Saab, dnešný Tulkarem v Predjordánsku, bol na niekoľko týždňov odrezaný od Damašku, odkiaľ bol zásobovaný známkami. Minuli sa preto najpoužívanejšie známky s nominálom 5 para. Najvyšší miestny osmanský úradník Aarif Bej dal preto pretlačiť 5 archov po 100 známkach nominálnej hodnoty 10 para novú hodnotou 5. 

Väčšina pretlačených známok bola použitá na poštových poukážkach, ktorými vojaci poukazovali rodinám v zázemí svoj žold. Oznámkované poukážky boli doručené na prijímacie pošty a tam po skartačnej lehote zničené. Zachovalo sa preto len zopár známok, použitých na celinách, pohľadniciach a listoch. Keď na poštu dorazila ďalšia zásielka 5 para známok, nepredané zostatky si ako souvenír (s príplatkom) kúpili  rakúski a nemeckí dôstojníci, preto sa občas zjavujú nepoužité na aukciách.

Použité známky sú opečiatkované buď poštou Beni-Saab, alebo poľnou poštou č. 46 (8. tureckej armády), viď obrázok.  Možno si spomeniete, že poľná pošta č. 46 neskôr fungovala v mestečku Akpinar, ale tam nesie korešpondencia pečiatky poľných pôšt 95, alebo 102.


Len pre zaujímavosť, zobrazená dofrankovaná celina bola vyvolávaná na 13. aukcii Christophera Gärtnera v roku 2010 za 5.000 Eur.

Ešte ukážky ďalších zachovaných celistvostí – tá prvá je z obalu novín.


Ďalšia je celistvosť, odoslaná z poľnej pošty č. 46 v Beni Saab  5. februára 1918, s príchodzou pečiatkou Arnavutköy 28. februára 1918.
 Na ďalšom obrázku je celistvosť, odoslaná do východného Sliezska, takže prešla cenzúrou.Pretlače z Beni Saab boli zrejme inšpirované obdobnými pretlačami v Gaze. V zbierkach známkových území (ASFE) ich vídame len výnimočne, a to aj u špičkových zberateľov.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com