Bolivia for ASFE Collectorswith a link to translator

Bolívia

  Peter Valdner (2015, updated)


Bolívia je známa tým, že prehrala všetky vojny. Jej územie sa teda postupne zmenšovalo a niektoré mestá s lokálnymi vydaniami, o ktorých bude v tomto článku reč, sú už dnes v susedných štátoch. 
V predznámkovom období sa vo viacerých mestách používali pečiatky so slovom FRANCA, na ukážku Totora a Vallegrande, obe z roku 1864.

Prekvapivé je, že ale aj v období známkovom, na ukážku Pampa Grande z roku 1871 a Pescado z roku 1873.

Ale len v dvoch mestách sa pečiatky používali ako známky. Od roku 1876 to bola Chimba, bez nominálu, od 1878 Antofagasta v modrých nomináloch 5 a 10 c. Na dosiahnutie potrebného nominálu sa na obálku umiestnil príslušný počet známok. Obe mestá sú dnes v Čile.  
Pre názornosť detail: 
Miestne vydanie je z Villa Bella z roku 1911. V mesta bola britská firma, ktorá na korešpondenciu s Európou potrebovala známky v nominálnej hodnote 20 c. Miestny poštmajster mal však k dispozícii len 2 c. známky, ktoré sa na obálky sotva pomestili, takže s jeho súhlasom boli vyrobené provizória a textom 20 CENTS 1911.


Provizórium v meste Cobija v roku 1917 vzniklo preto, lebo na pošte sa minuli známky. Miestny poštmajster dal preto pretlačiť 100 kusov kolkov (so súhlasom z riaditeľstva), ktoré platili len v tomto meste. 

 

 Ďalšie provizórne vydanie vzniklo v pevnosti Platanillos počas vojny s Paraguajom o Chaco v roku 1932. Pretlač je "HABILITADA CORREO AÉREO 30 CTS. PLATANILLOS". Bolo vyrobených 350 kusov, všetky na rovnakej 5c. známke.
 


Zrejme netreba pripomínať, že po vojne je už mesto v Paraguaji.

Teraz jedna zlá správa pre zberateľov celistvostí. Všetky v článku doteraz uvedené známky sú pomerne vzácne, aj otrhané obálky sa na svetových aukciách predávajú za rádove tisícky Eur. Obálky z Chimby a Antofagasty do zámoria, vrátane USA, doplnené britskými známkami pre prepravu z Callaa via UK, stoja rádove až desaťtisíce Eur. Konkrétne nasledovné dve boli vydražené v roku 2008 na aukcii za 14 a 19 tisíc USD, plus provízie 15 % aukčnému domu.


Pre zberateľov známkových území (ASFE) je však potešujúce, že v Bolívii boli aj lokálne známky, ktoré sú cenovo dostupné. V roku 1946 boli v obehu známky, ktoré mali platnosť len v departmente Beni. Sú  zaradené do aktualizovaného  zoznamu 780 ASFE.

O prvých známkach Bolívie z roku 1863, nazývaných Challa, článok na tomto blogu už je niekoľko rokov.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com