Bouvet Oya a Bjorn Oya

with a link to translator

Bouvet Øya a Bjorn Øya 

Peter Valdner (2015, updated)

Bouvet Øya, teda Bouvetov ostrov, bol pomenovaný bol podľa francúzskeho moreplavca, ktorý ho v roku 1739 objavil. Nórsko ho anektovalo v januári 1928 kráľovským dekrétom. Veľká Británia sa svojich nárokov naň vzdala v roku 1929.


Zberatelia známkových území (ASFE) ho dobre poznajú, preto len jeden list z expedície v roku 1934 
 

  a jedna príložitostná obálka nórskej pošty z roku 1999.


BJØRN ØYA, teda Medvedí ostrov, je z pohľadu zberateľov ASFE zložitejší prípad. To preto, že v okolí Nórska takéto meno má cca 25 rôznych ostrovov a ostrovčekov. Nás bude zaujímať ten v Špicberskom súostroví.


Objavený bol v roku 1596 holandskými moreplavcami Barentsom a van Heemskerkom, nórskym sa stal medzinárodnou zmluvou z roku 1920.

Používajú sa tu prirodzene známky nórske, a to aj v období počas II. svetovej vojny, keď ostrov obsadili najprv Nemci, ktorí tu mali meteorologickú stanicu, potom spojenci. Pretlače na nórskych výplatných známkach vznikli až po vojne.
 

Ozdobné pretlače sú z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. Listy však nesú aj pečiatky z Tromso na ostrove Tromsoya pri nórskej pevnine.
 
 

Najčastejšie sa však stretávame so známkami z rokov 1965-70, vydanými americkým zberateľom B. J. Archom. Vydal spolu 8 známok. Spočiatku rôzne zúbkované, neskôr strihané.


 
Existujú aj známky z pretlačami OS (služobné) a T (doplatné).
 

Posledná jeho známka je pretlač z roku 1970.


Známky boli vyrábané na tlačových listoch, údajne z každého nominálu maximálne 200 známok.
 
 
B. J. Arch ich lepil na svoju korešpondenciu, podávanú ale na pošte v USA a na výplatu poštovného boli používané známky USA. Takže sa nedá jednoznačne tvrdiť, že by to boli známky pre Medvedí ostrov práve v súostroví Špicbergy. Nakoľko však bol známym zberateľom polárnej pošty, dá sa to odôvodnene predpokladať. Podporným argumentom je aj vyššie vyobrazený aršík. V roku 1965 bolo totiž 40. výročie pripojenia Špicberského súostrovia k Nórsku (podľa už spomínanej zmluvy z roku 1920).

Dnes je na ostrove permanentne obývaná meteorologická stanica, na časti ostrova je prírodná (vtáčia) rezervácia. Uhlie sa tu už temer 100 rokov neťaží, takže meteorológovia sú jedinými stálymi obyvateľmi. Každoročne ho však navštevujú stovky turistov, je známym nórskym nudistickým centrom.
 

Korešpondenciu z ostrova môžme však rozoznať už len podľa pečiatky s PSČ, ktoré je 9176.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com