Bulawayo overprinted stamps
with a link to translator

Bulawayo

Peter Valdner (2018)


Bulawayo, najdôležitejšie mesto Matebelelandu, bolo od marca do októbra 1896  počas druhej Matabelskej vojny obliehané domorodým vojskom kmeňa Ndebele, búriacim sa proti Britskej juhoafrickej spoločnosti (BSAC) Cecila Rhodesa. Domorodým názvom krajiny bolo Mthwakazi.

 Podobne ako v Mafekingu, aj tu boli počas obliehania vydané známky. Boli to 2 nominálne hodnoty,  pretlačené na 3 známkach BSAC (Mi. 39 – 41).
 

 Vo vojnových podmienkach sa na kvalitu pečiatkovania známok príliš nehľadelo.Bulawayo je dnes jednou z administratívnych oblastí Zimbabwe a jeho priemyselným centrom.
Zberatelia známkových území (ASFE) ho poznajú aj ako hlavné mesto Slobodného štátu Mthwakazi, susediaceho s Barotselandom v Zambii.

 
 To sú však samozrejme artistamps a v zozname 780 ASFE nie sú.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com