Bushire a Kazerun

with a link to translator

Bushire a Kazerun

Peter Valdner (2015, updated)

Perzia bola počas I. svetovej vojny formálne neutrálna, ale pod vplyvom Ruska a Veľkej Británie. Vplyv si podelili zmluvou z roku 1907, podpísanou v St. Peterburgu.Osmanská ríša, ktorá bojovala na strane Nemecka a Rakúsko-Uhorska, bola západným susedom Perzie. Jej životným záujmom bolo zmocniť sa ložísk ropy v okolí Kaspického mora, či už ruských, alebo perzských.

Bushire, mesto na ostrove v Perzskom zálive, obsadilo 8. augusta 1915 britské vojsko, 15. augusta boli vydané pretlače na známkach Perzie z roku 1911, v septembri na známkach z roku 1915. Po dohode s perzskou vládou okupácia skončila 16. októbra 1915.
Pod vplyvom nemeckých agentov vyhnali perzskí nacionalisti z kmeňov Kamsheh Britov z miest Kazerun a Shiraz v provincii Fars.
.


Vojna – nevojna, poštová prevádzka fungovala. Zásielky v Kazerune, frankované perzskými známkami z rokov 1911-16 (Mi. 304-24, 349-79), dostávali v období od októbra 1916 do februára 1917 arabskú pretlač Mellat-eh Kazerun v zmysle Národný výbor Kazerun 1335 (1335 = 1916/17 A.D.).


Známky sa pretláčali už nalepené na listoch, čisté teda neexistujú. Sú podstatne vzácnejšie ako väčšina známok Bushire. Ak vás zaujíma cena, tak nasledovná obálka sa na aukcii vyvolávala za 800 Eur.Nasledovná obálka so 6 dobrými a jednou poškodenou známkou sa predala za 2200 Eur, čo je s províziou... okolo 2500 Eur. 


Zásielky boli taktiež cenzurované. Tá oválna pečiatka na obálke je cenzúra z Kazerunu, obdĺžniková zo Shirázu.

Ale nevzdávajte to, k jednotlivej známke do zbierky známkových území (ASFE) sa dá dostať aj lacnejšie. Nasledovné známky sa dali kúpiť už od 200 Eur. Euro žiaľ oslabilo, takže dnes už zrejme o niečo viac.
  
  


Vo Filatelistickom atlase Ázie je Bushire na strane 108 pod kódom 23-230 aj s obrázkom, Kazerun na strane 107 ako 23-220-L12, autorovi atlasu sa však zjavne obrázok známok získať nepodarilo, čo potvrdzuje ich vzácnosť.

Zrejme z obdobného dôvodu je Bushire v pôvodnom zozname 780 ASFE podľa FAZZu, ale Kazerun nie.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com