Cauca

with a link to translator

Cauca

Peter Valdner (2013, updated)

Cauca síce nepatrí k najnedostupnejším známkovým územiam (ASFE), ale len preto, že sa tu „do jedného vreca” dostalo množstvo ASFE. Tak sa na ne pozrime podrobnejšie, ale najprv trochu zemepisu a dejepisu.


Na počiatku 19. storočia Veľká Kolumbia mala 12 departmentov a okrem Kolumbie zahrňovala aj celé územia dnešnej Panamy, Venezuely a Ekvádoru, plus časti dnešnej Brazílie, Peru a Guayany. Department Cauca na Pacifickom pobreží je znázornený modrou farbou. Zahŕňal územia dnešných departmentov Chocó s hlavným mesto Quibdó na rieke Atrato, Valle de Cauca s hlavným mestom Cali a Cauca s hlavným mestom Popayán.


V roku 1830 získali nezávislosť Ecuador a Venezuela, územie dnešnej Kolumbie a Panamy prijalo meno Granadská konfederácia,

 neskôr Nová Granada.

V júni roku 1857 vzniká Estado Federal de Cauca, tzv. Veľká Cauca, skladajúci sa z území Buenaventura, Chocó, Cauca, Pasto, Popayán, Territorio del Caquetá a obvodov Inzá a Calambás. Ďalšími štátmi Novej Granady sú, okrem dovtedajších Antioquia (1856), Panamá (1855) a Santander (máj 1857), vyhlásené Bolívar, Boyacá, Cundinamarca a Magdalena (so známkami provincie Rio Hacha), tiež všetko známkové územia (ASFE). Sú preto aj v zozname 780 ASFE. V roku 1861 sa z Cundinamarcy vyčleňuje ASFE Tolima.


Teda máme tu už 4 rôzne územia s menom Cauca, ktoré sú príčinou nejasností.

V roku 1857 sa Nová Granada premenúva na Granadskú konfederáciu, v roku 1861 na Spojené štáty kolumbijské, v roku 1886 na Kolumbiu a zo štátov sa stávajú departmenty, v roku 1903 ich opúšťa Panama. Cauca zostáva v Kolumbii, rozpadáva sa až v roku 1908. V roku 1910 vznikajú dnešné departmenty Chocó, Cauca a Valle de Cauca. A teraz k ASFE.Popayan bol v roku 1878 prvým známkovým územím (ASFE) Caucy, ktoré vydalo známky (Y&T 1). Na mape je v roku 1830, kedy zaberal najväčšie územie.
  

Chocó bolo druhým v roku 1879. Vydaná bola jediná známka, tzv. čokská košeľa (Y&T 1A, Mi, 1). Známkový obraz pripomína bielu košeľu na tmavom pozadí. Obálky dokumentujú jej používanie.

 
 

Cali vydalo známky 6 nominálov v rokoch 1876-9 na papieri 3 rôznych farieb (Y&T 59-64, Mi. 4-8).


Atrato, provincia v severnej časti Chocó, vydalo 3 známky v rokoch 1882-3 (Y&T 2-4, Mi. 2, 3). Je na nich monogram SP = Salmon Papo. 
 
 

Cauca ako meno na známke sa objavuje až v roku 1890 (Y&T 5). P. de A. je skratka pre Provincia de Atrato. Obálka na obrázku nesie pečiatku z Quibdó.

 
Podobne aj Carmen nájdeme na mape Chocó, vtedy časti Veľkej Caucy.

Cauca, nikde nekatalogizovaná, tiež z tohto obodbia.

Palmira vydala 2 známky pre mestskú poštu v roku 1890. Zelenou farbou na mape je vyznačené Valle de Cauca. Palmira leží na východ od hlavného mesta Cali.


Keď neboli k dispozícii známky, používala sa pečiatka NO HAY ESTAMPILLAS.


Vačšina zberateľov má ZZ Cauca zastúpenú vydaním pre Popayan z roku 1902 (Y&T 6, 7, Mi 10, 11). Séria má len 2 známky, existujú strihané aj zúbkované.

 

V roku 1902 sa v Cali, obdobne ako v rokoch 1876-9, minuli známky a používala sa pečiatka No hay estampillas.
Ďalšou kapitolou v histórii Caucy sú revolúcie, tzv. tisícdňová vojna, dokumentované štátnymi i revolučnými vydaniami, podobne ako ich poznáme z iných častí Kolumbie, napr. Cartageny (Mi. 1-35), Rio Hacha (Y&T 1-4, Mi. 65-6) a Cucuty (Y&T 1-13, Mi. 1-12).


Tumaco, ležiace na pacifickom pobreží pri hraniciach s Ecuadorom, vydalo známky zúbkované aj strihané, 9 nominálov v roku 1901 (Y&T 1-8A, Mi. 56-64).


Barbacoas, susediace s Tumacom, vydalo 5 známok v roku 1901 (Mi. 36-40),
 ďalšie v roku 1903. Existuje viacero typov (Y&T 133-136A, Mi. 41-55).

Tumaco 1903, vydané dve revolučné známky (Y&T 9, 10, Mi. 13, 14). Sú to zrejme ďaleko najvzácnejšie revolučné známky z Kolumbie.

 

Tumaco vydalo ďalších 6 známok v rokoch 1912-3 (Y&T 12-15, 1), ale to už bolo v departmente Nariňo, vytvorenom v roku 1910.

Samostanou kapitolou sú ešte spacefillery:


Cauca, nikde nekatalogizovaná, služobná.

Almaguer, klasické súkromné vydanie, séria 5 známok.

 
Provincia de Cauca, vydanie z roku 1895, podľa Mi. Spekulationsmache. Podľa iných prameňov Furnierov výrobok z roku 1905.

 Známky, ktoré nájdeme v zbierkach ASFE ako Cauca, sú teda známky viacerých ASFE. A to na území Caucy fungovali ešte aj dopravné spoločnosti Pachuribe (1934-7), Tobon (1928-40) a Trans-Ocampo (1952-30), ale to už je moderná história, takže len jeden obrázok.


Na výstrahu pred omylom aj obrázky kolkov z Estado soberano del Cauca


a kolok z Valle del Cauca.


A na záver ešte politická mapa dnešnej Kolumbie a známka s mapou.

 
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com