Challa

with a link to translator

Challa

 Peter Valdner (2013 updated)Pokiaľ zberatelia známkových území (ASFE) zbierajú prvú známku ASFE, obyčajne im stačí pozrieť do katalógov a hneď je jasné, čo majú hľadať. Výnimkou je Bolívia, ktorej územie bolo kedysi väčšie, ako ho poznáme dnes. Prvú známku, tzv. kondorov, vydala v roku 1867, ale s o známkami s menom Bolivia sa bolo možné stretnúť už od roku 1863. Prečo?Bolívijský prezident José María de Achá vydal 21. februára 1863 dekrét, podľa ktorého mali byť zavedené známky súkromnou firmou, ktorá vzíde z verejnej súťaže. A skutočne, súťaž vyhral Justiniano Garcia s nižšou ponukou 16 tisíc pesos a 18. marca 1863 bol podpísaný príslušný kontrakt.

Garcia dal vytlačiť známky najprv v čiernej farbe so zlatým popraškom, potom v modrej 4 nominálnych hodnôt, pričom na jednom archu 110 známok bolo postupne 30x ½ R, 50x 1 R, 20x 2 R a 10x 4 R. R je skratka pre menu real. Spustenie poštovej prevádzky bolo naplánované na 1. júna 1863. Známky, vytlačené v meste Oruro, sú v južnej Amerike známe pod indiánskym menom Challa.

Avšak 29. apríla 1863 bol kontrakt pozastavený s tým, že používanie Garciových služieb je pre poštu nevýhodné a rozhodne o ňom parlament. K rozhodnutiu však nedošlo dodnes a známky oficiálne neboli vydané a používané, hoci sa občas na trhu vyskytujú aj opečiatkované a na listoch.
 
 Ako je zrejmé z nasledovných obrázkov, známky boli tlačené husto vedľa seba, takže aj luxusné exempláre môžu mať len minimálne okraje.

 
K lokálnym známkam Bolívie sa ešte vrátim samostatným článkom.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com