Chile for ASFE Collectors

with a link to translator

Čriepky z Čile

  Peter Valdner (2007, updated)

Čile vyzerá na prvý pohľad ako jednoduché známkové územie (ASFE), podrobnejšie štúdium však ukáže niekoľko úskalí, ktoré sa odrazili aj v aktualizovanom zozname 780 ASFE.

Bežným omylom je považovať za známky Tacny a Aricy peruánske povinne príplatkové známky s textom PRO Tacna y Arica. To PRO neznamená, že známky sú určené pre tieto 2 územia, ale že výnos z ich predaja bol určený na úhradu nákladov plebiscitu. 
Skutočnou známkou Tacny a Aricy je peruánska známka s pretlačou Plebiscito Mi. 216. Táto sa používala na lodi Ucayali, kotviacej počas prípravy plebiscitu v Arice. Zmluvou z Limy z roku 1929 sa nakoniec Čile s Peru dohodli na rozdelení územia tak, že Arica je dnes v Čile, Tacna v Peru.


Islas de Juan Fernandez (Ostrovy Juana Fernandeza) je pretlač na známkach Mi. 75 - 78 z roku 1910. Je to súostrovie, ktorého hlavnými ostrovmi sú, ako vás asi neprekvapí, Robinson Crusoe a Alejandro Selkirk. V dobe vydania známok sa však volali Más a Tierra (bližšie k zemi) a Más Afuera (ďalej mimo). Zberateľov ZZ iste potešia, platnosť však mali na celom území Čile.

Obdobne ako neskôr vydané známky s textami Antartica Chilena či Territorio Insular Chileno Isla de Pascua (Veľkonočný ostrov).
 

Isla de Más Afuera je pretlač na čílskych známkach z roku 1905 a 1910. Tento ostrov bol v tej dobe trestaneckou kolóniou. Známky sa používali na korešpondenciu s ministerstvom spravodlivosti. 
Ich iniciátorom bol Alvaro Casanova, ktorý stál tiež za služobnými známkami ministerstva námorníctva z rokov 1906 - 1907. 

Valparaiso je uvedené na doplatných známkach z rokov 1894 - 1896. Známky boli vyrobené vo Valparaise a zrejme aj tam používané, nakoľko pošta zo zahraničia bola vykladaná práve v tomto prístave.


Talca je definitívna povinne príplatková známka z roku 1942, ktorá bola povinne požívaná na všetkej korešpondencii v tejto provincii. Výnos bol určený na krytie nákladov na oslavy 200. výročia založenia rovnomenného mesta.


Ďalšou notoricky známou známkou je Tierra del Fuego – Ohňová zem. Dnes však územie patrí Argentíne.

V Čile sa používali aj známky leteckej spoločnosti SCADTA s pretlačou CH (pozri článok SCADTA).

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com