Corn Island

with a link to translator

Corn Island

Peter Valdner (2001, updated)

Corn Islands je súostrovie pri pobreží Nikaraguy, ako Corn Island bol v časoch Mosquitie známy ten väčší a bol jej súčasťou. Dnes sú na nich vyhľadávané turistické komplexy.


 

Na prelome rokov 1902 a 1903 ich navštívil aj Dr. Rolando Kuehn a ako mal vo zvyku, tak si poslal obálky sám sebe do Bluefields v Mosquitii. To je dodnes bežná prax niektorých obchodníkov so známkami, ktorí umelo vyrábajú celistvosti.

Dnes už ťažko nájdeme presnú odpoveď na otázku, či známky vyrobil miestny poštmajster, ako uvádzajú nikaragujské zdroje, alebo ich vyrobil iniciatívne Dr. Rolando Kuehn sám, ako predpokladá talianska stránka CIFR, a dal ich k dispozícii aj miestnym úradom.

Predstavme si nasledovný scenár. Je 20. december 1902, na ostrov, ktorý je na konci sveta aj v nikaragujských pomeroch, kde štátnu moc predstavuje úradník, ktorý je v jednej osobe guvernérom, policajtom aj poštmajstrom, prichádza na poštu známy americký lekár a novinár z hlavného mesta Bluefields.


Ako má vo zvyku, ide si poslať na svoju adresu listy a vykúpi celú zásobu známok po 5 c., potrebných pre zásielky v tuzemsku. Pripravených obálok však má viac, vykúpi preto aj známky s nominálnou hodnotou 2 c., ale stále ich nie je dosť, čo zodpovedá nikaragujskej verzii príbehu.Dr. Kuehn, ktorý si výrobou celistvostí privyrába, však má riešenie. Keď 13. januára 1903 príde opäť na poštu po známky, poštmajster rozstrihá linajkový zošit na štvorce a pomocou úradnej pečate so štátnym znakom a textom GOBERNACION DE CORN ISLAND, NICARAGUA, C. A. provizórne známky vyrobí. Po označení správnym nominálom 5 c. ich doktor na zvyšné vopred pripravené obálky vylepí. Známky sú síce väčšie ako predpokladal, a tak občas známka prekryje aj časť adresy, ale adresa je stále tá istá a tak zablúdenie zásielky nehrozí. Úradník obálky podľa jeho inštrukcií opečiatkuje 2 pečiatkami a spokojný doktor odchádza. Po pár dňoch, či týždňoch, si na pošte v Bluefields doručené zásielky vyzdvihne a prostredníctvom obchodníkov so známkami v USA ich vrhne na filatelistický trh.

Možno sa udalosti neodohrali presne takto, obálky však na filatelistickom trhu skončili. V 80-tych rokoch 20. storočia sa predávali rádovo po 200 USD, čo bolo viac, ako stáli obálky Mosquito Provisional s niekoľkými známkami a rovnalo sa to v Československu polročnému platu. Aj dnes sú obálky Corn Island na trhu ponúkané ešte zriedkavejšie, ako obálky Mosquito Provisional. Čo záujemcov môže tešiť je skutočnosť, že napriek obmedzenej ponuke nie sú od nich drahšie. Vysvetlenie je jednoduché. 

Zatiaľ čo známky Mosquito Provisional sú v katalógu Michel, Baldusovej knihe o revolučných známkach, vo FAZZe, Filatelistickom atlase Amerika a následne na zoznamoch ASFE, provizórne miestne známky Corn island v nich nie sú, väčšina zberateľov o nich doteraz nevie a preto ani nedopytuje. Je zrejme len otázkou času, kedy sa dostanú na chýbenky zberateľov známkových území (ASFE). Tí pokročilí o ne na aukciách už bojujú.

Za povšimnutie stojí, že v pečiatkach vždy chýba písmeno D v anglickom slove ISLAND. Netvrdím, že je to dôkazom pravosti, ale v španielčine písmeno d v slove ostrov nie je… a americký vzdelaný lekár Kuehn po anglicky určite vedel. Predtým mali pečiatky znenie dokonca INSLAND. Vlastne jediným argumentom pochybovateľov o pravosti je adresa na nich – doktor ich posielal sám sebe. Ja to považujem skôr za argument pre pravosť – keby ich doktor vyrábal doma a nikam neposielal, pravdepodobne by použil rôzne mená príjemcov. Nech už je pôvod obálok akýkoľvek, každopádne sa jedná o zaujímavé doklady, majúce už viac ako 100 rokov.

Na nasledovných obrázkoch je 7 obálok Corn Island, o ktorých existencii doposiaľ viem. Teda voči 15 mne známym obálkam Mosquito Provisional ani polovica. Takýto pomer výskytu obálok predpokladám aj na svetovom filatelistickom trhu. Horšie je to ale so známkami. Zatiaľ čo na 15 obálkach Mosquito Provisional je viac ako 50 známok a na nedávno vydraženom výstrižku (ktorý má nezmyselnú nominálnu hodnotu 14 centov, ale po jeho podelení sa to už nespozná) ďalších 14, na 7 obálkach Corn Island len 7. Teda pomer vzácnosti Corn Island k Mosquito Provisional je zhruba desať ku jednej. Medzi našimi členmi neviem zatiaľ o nikom ďalšom, kto by Corn Island už mal, hoci je to samozrejme len otázka času. 

 
 
 
 
 
 

O tom, že Dr. Kuehn skutočne Corn Island navštevoval, svedčí i nasledovný list. Bol poslaný z Philadelphie v lete 1903 a tranzitné pečiatky potvrdzujú jeho skutočnú cestu do Mosquitie. Rukopis svedčí o tom, že si ho príjemca, ako mal vo zvyku, poslal sám. V Bluefields bol zaťažený doplatným. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že obe pečiatky z Bluefields majú rôzny dátum, príchodzia je logicky správne staršia.

 

Corn Island je ďalšie známkové územie na zozname 780 ASFE z územia ASFE Mosquitia. Teoreticky môže byť použitý ako spacefiller za Mosquitiu, ale prakticky je to nezmysel, nakoľko Corn Island je mnohonásobne vzácnejší ako ASFE Mosquitia.


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com