Dire Dawa

with a link to translator

Dire Dawa 

Peter Valdner (2012, updated)

Dire Dawa je mesto v Etiópii, ktoré vzniklo v roku 1902 ako dôležitý dopravný uzol neďaleko Hararu pri stavbe železnice z hlavného mesta Addis Abeba do prístavu Džibuti.


Do chýbeniek zberateľov známkových území (ASFE) sa dostala 1. októbra 1911, kedy miestny poštmajster Guillet vydal sériu 7 známok s prítlačou AFF EXCEPT FAUTE TIMB a ručne dopísanými nominálnymi hodnotami (v UPU zrozumiteľnom písme) na známkach z obdobia, kedy Etiópia ešte členom UPU nebola. Prítlač sa dá preložiť ako mimoriadne frankovanie v dôsledku chýbajúcich známok.


Známky boli v obehu len 5 dní, čo stačilo na expedíciu zásielok v meste i do Hararu, ale zachovala sa aj doporučená obálka, doručená do Paríža. 

Traduje sa, že poštmajster si výrobou a predajom týchto známok vynahradil nevyplatenú mzdu. Nepochybne sa však jednalo o skutočne použité miestne vydanie provizórnych známok, o čom svedčí i príchodzia pečiatka z Hararu na rube obálky. Katalóg Michel ich eviduje ako č. 46 A – G, Yvert ako č. 93 - 9.


Pokiaľ sú známky na liste či výstrižkoch, netreba ich pravosť overovať, certifikát len podčiarkuje ich pravosť. Nepoužité známky však treba kupovať len overené.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com