Dougherty Hesperies


with a link to translator

Dougherty Hesperies 

 Peter Valdner (2016, updated)


V roku 1841 kapitán Dougherty z veľrybárskej lode James Stewart hlásil objavenie antarktického súostrovia zhruba na polceste medzi Ohňovou Zemou a Novým Zélandom. Objav bol v ďalších rokoch ešte niekoľkokrát potvrdený ďalším námornými kapitánmi a nájdeme ho aj na krásnej mape z roku 1906.


Toto je z nej detail.

Súčasná veda, disponujúca kozmickými satelitmi, na ohlásenom mieste 59°20′S 120°20′W žiadne súostrovie nenašla. Vedci teda došli k záveru, že v skutočnosti bol objavený plávajúci ľadovec.


Do pozornosti zberateľov známkových území (ASFE) sa však súostrovie dostalo v 60-tych rokoch minulého storočia, keď pod menom Dougherty Hesperies boli vydané známky - s textom v esperante. Známky zobrazujú mapu, vlajku aj odvolania sa na ústavu z roku 1965.


Krajina podala aj prihlášku do OSN, bola však odmietnutá. Existuje tak len v zbierkach ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com