Drvar, Berane, Lastovo, Foca - Yugoslav Partisan Issues


with a link to translator

Drvar, Berane, Lastovo, Foča - partizánske známky

Peter Valdner (2016, updated)

Drvar bol sídlom štábu juhoslovanských partizánov maršala Tita vo vojnovom Chorvátsku v roku 1944. Dnes je na území Bosny a Hercegoviny.

Definitívne červené partizánske známky, vydané bez lepu, tu boli používané začiatkom mája 1944 (viď Filatelistický atlas Balkán, str. 113). Ich autorom bol maliar Dorde Andrejevič Kun (1904-1964). Bojoval v Španielsku, od roku 1941 v Juhoslávii. Po vojne bol autorom štátneho znaku Srbska.Väčšina nákladu známky bola zničená počas operácie Rösselsprung. To bol letecký výsadok a pozemný nemecký útok na Drvar v dňoch 25. mája - 6. júna 1944. Iné zdroje hovoria len o vytlačení 20 kusov… Titovi sa podaril útek z jaskyne, kde sa ukrýval. Po vojne sa stal prezidentom Juhoslávie.

Partizánske známky vo svetových katalógoch nenájdeme, podrobne sú však spracované v talianskom Catalogo enciclopedico italiano. Dočítame sa tam napríklad, že známky s menom autora sú “imitácia”. Niektorí autori však údaje z CEI spochybňujú.


Počas II. svetovej vojny ovládali partizáni postupne rôzne územia Juhoslávie, od októbra do decembra 1941 vytvorili na 44 dní známkové územie (ASFE) Užickú republiku, od novembra 1942 do januára 1943 Bihačskú republiku.


Po kapitulácii Talianska ovládli v roku 1944 už väčšinu územia Juhoslávie.
Filatelistická verejnosť pozná provizórne juhoslovanské partizánske známky väčšinou pod menom Berane. To je okres a mesto v Čiernej Hore, v rokoch 1949 - 1992 sa volalo Ivangrad (na počesť Ivan Milutinoviča, veliteľa partizánov v Čiernej Hore). Občas sa preto s nimi stretávame aj pod nezmyselným názvom Ivangrad.

 Partizánske známky boli väčšinou s pretlačou hviezdy (Berane červená a fialová, Užice čierna), 


Pretlače boli urobené na ukoristených známkach – talianskych, juhoslovanských, čiernohorských… pošta bola doručovaná kuriérmi.

V Čiernej hore 3 známky Lovčenski odred. Čierna aj červená pretlač. Lovčen je pohorie pri Boke Kotorskej.


             


Ďalšia partizánska pretlač je SMRT FAŠISMU z talianskeho ostrova Lagosta, po chorvátsky Lastovo. Obrázok je z talianskeho katalógu CEI, vydaného v roku 2005. Známky boli pretlačené na príkaz maršala Tita, zachovali sa vzácne aj na listoch.
 
 
Foča i s okolím boli vyhlásené za Republiku Foča. 
 


Existovala od 20. januára do 10. mája 1942. Používali sa známky Juhoslávie s pretlačou NDH a 3 pečiatky:  hviezda, SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU a Partizanska POŠTA.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com