Dungarpur

with a link to translator

Dungarpur

  Peter Valdner (2017)


Zberatelia známkových území (ASFE) vedia, že v pôvodnom zozname 780 ASFE podľa FAZZu Dungarpur nenájdu. Známky boli síce vydané už v rokoch 1933/47, ale pre filatelistický svet boli objavené až v roku 1969 a katalogizované až po vydaní Fazzu.Boli vydané len 2 emisie. Prvá so štátným znakom, na druhej je vládca Lakshman Singh.


Zaujímavosťou je, že nepoužité známky sa temer vôbec nezachovali. Známky však možno nájsť na obálkach. Na služobných zväčša na prednej strane,
 

inak väčšinou na strane zadnej.

V súčasnosti sú z pohľadu zberateľov ASFE známky Dungarpuru zo známok indického subkontinentu na 3. mieste čo sa týka vzácnosti.  Vzácnejšie sú len ScindShahpura

Predbehli tak Jasdan a Idar, ktoré boli v rokoch vydania FAZZu na pomyslenom stupni víťazov.

Je však možné, že sa do zoznamov ASFE dostanú aj ďalšie indické štáty. Spomínajú sa napr. Baraundha, Kotah, Tonk...


V Dungarpure sa používali aj kolky, ich hodnota a vzácnosť sú však minimálne. Možno ich však použiť ako dočasný spacefiller.


Dungarpur sa stal 15. apríla 1948 súčasťou Rajasthanu, od 1. apríla 1950 sa tu používajú už len známky Indickej republiky.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com