Ecuador 1907 CE overprints

with a link to translator

Ecuador, pretlače provincií C. E. 1907

Peter Valdner (2013, updated)

V roku 1907 bola v Ekvádore uskutočnená reforma vzdelávacieho systému. Zákonom „Ley Orgánica de la Instrucción Pública” bola vytvorená nová hierarchia školských orgánov. V Quite bol ustanovený najvyšší orgán „Consejo Superior de Instrucción Pública”, v hlavných mestách provincii vznikli „Consejos Escolares”, im boli podriadené miestne „Juntas Escolares”. Účelom bolo nahradenie dovtedajšieho prevažne cirkevného školstva vzdelávaním štátnym.


Na pokrytie administratívnych nákladov dostali Consejos Escolares (v preklade školské rady) k dispozícii známky, na ktorých boli v jednotlivých provinciách urobené nasledovné pretlače. Na rozdiel od pretlačí z roku 1902, ktoré mali účel ochranný (viď článok Ekvádor - ochranné pretlače provincií 1902), pretlače z roku 1907 mali účel zúčtovací. Preto sú niekedy omylom pokladané za kolky. Pretlače sa robili skutočne aj na kolkoch, sú zobrazené na konci článku.

Azuay – pretlač červená, čierna, fialová


Bolivar – 2 typy, pretlač 1907 vždy čierna

Caňar - 4 typy, pretlač CANAR vždy čierna, ornament modrá, čierna

 Carchi – 2 typy, pretlač červená, čierna, fialová

 El Oro – 2 typy - pretlač dátumu v odtieňoch modrej, Machala čierna
Esmeraldas – pretlač červená, fialová, vždy na štvorici známok.


Pretlače na dvojici známok sú falošné.


Guayas - pretlač čierna

 Chimborazo – pretlač červená, fialová, zelená


Imbabura - 2 typy, riadková pretlač červená, čierna, fialová, modrá, zelená, kruhová červená, čierna, fialová


Leon - pretlač fialová na štvorici známokLoja - 2 typy, ako na obrázku čierna, modrá fialová, kruhová fialová

Los Rios - 2 typy, pretlač čierna, modrá, fialová

 
Manabi - 2 typy, pretlač, čierna, fialová, modrá, zelená

 
 Pichincha - pretlač čierna, fialová, modrá, zelená


Quito, hlavné mesto provincie Pichincha, - pretlač, červená, fialová, čierna.

Tunguragua - pretlač, čierna, fialová, zelená 


Rovnako boli pretlače robené aj na kolkoch, sú v zbierkach známkových území (ASFE) použiteľné ako spacefillers.Mapa s provinciami je aj v článku Ekvádor - ochranné pretlače provincií 1902.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com