Eritrea Libera and Ethiopian Eritrea

with a link to translator

Eritrea Libera a Etiópska Eritrea

  Peter Valdner (2017)

Eritrea bola od roku 1889 talianskym územím podľa zmluvy z Wuchale medzi Talianskom a Etiópiou, v roku 1936 sa stala súčasťou Talianskej východnej Afriky (AOI). Počas II. svetovej vojny ju v roku 1941 obsadili vojská Veľkej Británie, v roku 1951 sa stala opäť súčasťou Etiópie.
 

V roku 1960 bol v exile založený ELF = Eritrean Liberation Front, v roku 1970 sa od neho odčlenil EPLF = Eritrean People's Liberation Front, ktorý ďalej viedol vojnu za nezávislosť. 

V roku 1978 bolo vydaných 7 známok, viď scany a Filatelistický atlas Afrika, str. 99. 

V roku 1991 vytvoril EPLF dočasnú vládu a známky ERITREA LIBERA sa dostali v roku 1992 na pošty.


Tým sa však história Eritrey pre zberateľov známkových území (ASFE) nekončí.   22. apríla 1993 sa v krajine konalo pod záštitou OSN referendum o nezávislosti. V referende zvolila Eritrea nezávislosť, sériou k referendu končí ASFE, ktorú môžme nazvať Etiópska Eritrea.

Nezávislosť Eritrey bola vyhlásená 27. apríla 1993. Prvé známky nového štátu boli vydané v septembri 1993.
 
Zmeny sa prejavili aj v aktualizovanom zozname 780 ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com