Galilee Interim Stamps

with a link to translator

Afula, Nahalal, Tiberias a Safed 
V roku 1948 bolo zverenecké územie Palestíny rozdelené medzi štát Izrael a arabskú Palestínu.  Súčasťou Izraela bola aj Galilea s mestami Afula, Nahalal a Tiberias (Tveria), ktorá však od jeho ostatného územia bola oddelená územím arabským.
Pre vojenský konflikt sa na územie Galiley nedostávali v dostatočnom množstve izraelské známky, preto miestne orgány dali pretlačiť disponibilné známky z predchádzajúceho obdobia. Text na nich Doar Le-Shaat Herum znamená pošta v čase núdze, plus príslušné meno mesta, hebrejským písmom. 
 Afula
Nahalal
 
a Tveria (Tiberias).
 

V meste Safed boli vydané známky, odobne ako v pobrežných mestách Nahariya a Rishon el Zion, o ktorých je ale ďalší článok.

Zberatelia známkových území (ASFE) iсh do svojich zbierok logicky zaraďujú, hoci sa jedná o známky lokálne, takže nie sú uvedené v zoznamoch 780 ASFE.
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com