Gazawith a link to translator

Gaza

Peter Valdner (2014, updated)


Počas obliehania Gazy britskými vojskami v roku 1917, ktoré trvalo 11 mesiacov, dal generál Refet Paša urobiť pretlače na 10 archoch osmanských známok. Boli používané na poštové poukážky, ktorými vojaci posielali žold svojim rodinám.Známky boli znehodnocované ručným nápisom Gaza, pečiatky sa na ne dostali až počas tranzitu alebo v mieste určenia.

 

V novembri 1917 vojsko maršala Allenbyho Gazu obsadilo, po vojne sa pásmo Gazy stalo súčasťou britského mandátneho územia Palestína. Obdobné pretlače boli používané v decembri 1917 aj v meste Beni Saab.

Od roku 1948 pásmo Gazy spravoval Egypt, v roku 1967 sa stalo súčasťou Izraela. V roku 1994 izraelské vojsko pásmo Gazy opustilo, v roku 2005 ho opustili aj izraelskí osadníci. 


V palestínskych voľbách v roku 2006 tu zvíťazil Hamas.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com