Harar

with a link to translator

Harar

Peter Valdner (2013, updated)

Harar, mesto v Etiópii s tisícročnou históriou, sa do chýbeniek zberateľov známkových území (ASFE) dostal už v roku 1905, teda o 6 rokov skôr ako neďaleká známejšia Dire Dawa.

V roku 1905 sa v Etiópii začala používať francúzska mena, v Addis Abebe a Harare boli na dovtedajšie známky v januári pritlačené nové hodnoty (Sc. 43 - 49), používané potom v celej krajine, teda pre zberateľov ZZ zaujímavé nie sú. V Harare ich pre spoločnosť Alfréda Ilga, stavajúcu železnicu z Addis Abeby do Djibouti a prevádzkujúcu poštu, tlačil vydavateľ A. Michel. Obaja pochádzali zo Švajčiarska.

 
 

 Už po 3 týždňoch sa však najnižšie nominálne hodnoty v Harare minuli, tak Michel vyrobil ešte miestne provizória, o ktorých tu hovoríme. 24. januára 1905 vznikla prvá emisia miestnych provizórií (Sc. 50 - 52, 54B), 

 z úsporných dôvodov boli z jednej ½ g. známky vyrobené dve po 5 c/m (Sc. 54), prítlač je buď modrá, alebo fialová, 
 
   v apríli, pre veľký záujem, bola vydaná emisia posledná (Sc. 55-6).


Aj keď za miestnymi vydaniami sú zrejme obchodné aktivity vydavateľa, nie je pochýb o tom, že známky sa skutočne v Harare používali. Obálka na obrázku, odoslaná z Hararu 18. júna 1905, bola doručená 15. júla 1905 do švajčiarskeho Bernu. Keďže Etiópia ešte nebola členom UPU, na obálke môžeme vidieť aj známku Francúzskeho Somálska, kadiaľ zásielka tranzitovala. 

Celistvosť na ďalšom obrázku bola poslaná do Addis Abeby na Vianoce roku 1905.

V roku 1908 vstúpila Etiópia do UPU, s miestnymi provizóriami sa stretávame v Etiópii už len v roku 1911 v meste Dire Dawa (Sc. 94 – 100).

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com