Idar

with a link to translator

Idar

Peter Valdner (2011, updated)


Idar s rozlohou 4323 km2 bol najdôležitejším štátom Mahi Kanta Agency v Gujarate, ktorý spadal pod Bombay Presidency v Indii. Na mape Indie sa však hľadá pomerne ťažko, tak si ju rozkúskujme.Na mape Indie je zvýraznený Gujarat, 

 na mape Gujaratu dnešná Sabar Kantha.  Na mape Sabar Kanthy sa už Idar nájsť dá, píše sa takto: ઇડર


Idar je zrejme jediným známkovým územím (ASFE), ktoré nevydalo jednotlivé známky - všetky pochádzajú zo známkových zošitkov, v ktorých bolo po 8 štvorblokov. Preto im vždy na vrchnej alebo spodnej strane chýbajú zúbky. Polovici známok chýbajú aj zúbky na pravej strane.

Ešte pred 20 rokmi patril Idar do dvadsiatky najťažšie získateľných ASFE zo 780 pôvodných ASFE FAZZU, dnes už jednotlivá známka problémom nie je, zrejme niekto rozpustil svoju zbierku zošitkov.

Celé ASFE vydalo v rokoch 1932/44 len 6 poštových známok s portrétom 10. maharadžu Himmata Singha, populárne je preto zbieranie štvorblokov. Teritorialisti zbierajú celé zošitky, problém je však v tom, že v indickej tropickej klíme sa známky k podkladovej fólii prilepia (zbiera sa teda i s podkladom) a najmä že spojovacia svorka hrdzavie. Dôležité je, aby hrdza nezasiahla známky.

Celistvosti so známkami Idaru majú v drvivej väčšine známky nalepené na rube, neraz tam nachádzame celý štvorblok.
Známky na obrázkoch, nalepené po 6 kusoch, vzbudzujú dojem, že sú zúbkované inak, ako bolo uvedené. Je to ale len optický klam, spôsobený pridaním známok z iného štvorbloku. Pri obálkach s jedinou známkou takýto efekt nevzniká.
Ako pri iných indických štátoch, aj v Idare sa stretávame so známkami kolkovými. Niekedy boli použité aj na poštové účely a majú podstatne vyššie katalógové záznamy ako známky poštové. Pre zberateľov ASFE však veľký význam nemajú, lebo Idar vydal i známky poštové, ktoré patria do zbierok ASFE. U iných indických štátov, ktoré poštové známky nevydali, sú práve kolky vhodným spacefillerom.

Idar mal v dobe vydania známok okolo 300 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom bolo pôvodne rovnomenné mesto Idar, neskôr ho nahradil väčší Ahmednagar. Na známkach zobrazený maharadža Himmat Singh sa narodil v roku 1899, na trón nastúpil v roku 1931 a zomrel v roku 1960. 

Maharadžovia však nevymreli, od roku 1992 je hlavou rodiny 12. maharadža Rajendra Singh.

Ak si svoje zbierky ASFE zdobíte vlajkami,  tak idarská vyzerala nasledovne:
A ak sa zaujímate aj o šľachtu, tak na obrázku je 10. maharadža Himmat Singh v plnej paráde.
 

Idar sa stal súčasťou indickej provincie Bombaj 10. 6. 1948 a ako ASFE zanikol.


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com