Ilo 1884

with a link to translator

Ilo 1884

 Peter Valdner (2012 updated)

V 54. čísle Zpravodaja bol výborný článok kolegu Mgr. Prokopa o vojenskom konflikte medzi Čile, Peru a Bolíviou a občianskej vojne v Peru v rokoch 1879 – 85. Prehľadne je v ňom popísaná politická a vojenská situácia, zobrazené pretlače z peruánskeho územia a ich identifikácia podľa katalógov Michel, Minkus a Scott.


K článku sa vraciam preto, lebo oblasť Peru je ďaleko lepšie spracovaná nielen v ťažko dostupných špecializovaných katalógoch (Bustamante, Moll...), ale aj v u nás dostupnom a používanom katalógu Gibbons. A práve v ňom nájdeme ďalšiu pretlač - ILO.


Ilo je pobrežná oblasť v južnej provincii Moquegua.


 V roku 1884 tu bola používaná pretlač na peruánskej známke z rokov 1877-9, tlačenej v USA v 2 odtieňoch modrej farby, starší katalóg Gibbons ju popisuje nasledovne (ten cenový záznam 16 GBP je žiaľ z roku 1975):

Nakoľko sa pretlač robila ručne, vyskytuje sa v rôznych polohách. Je buď čierna, alebo modročierna, na známkach je prirodzene lepšie viditeľná pretlač čierna, a nedá sa rozoznať od pečiatky. Katalógy zrejme preto hodnotia nepoužitú aj použitú známku rovnako. Rozhodujúcim kritériom teda musí byť správna známka, ktorou je Mi. 21.
 

  Teoreticky by na použitej známke mali byť pretlač aj pečiatka, pravdepodobne v rôznych farbách, takú známku som však v praxi zatiaľ nevidel. Zrejme poštovým úradníkom stačil jeden odtlačok s menom ILO.

Na ďalších obrázkoch sú známky, použité v Ilo. Tu sa jedná jednoznačne o pečiatky, Lamy ich vo svojej monografii o peruánskych pečiatkach eviduje ako číslo 40, Emsing ako E64.
Keďže známky s pretlačou ILO sú pomerne vzácne, aj ostatné známky z emisie Mi. 19-25, použité v Ilo, by mohli poslúžiť v zbierke známkových území (ASFE) ako spacefillers. Známky ILO, spoločne so známkami ostatných provincii Peru, sú vážnym kanddátom na zaradenie do zoznamu 780 ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com