Independent Bahawalpur

with a link to translator

 Nezávislý Bahawalpur

Peter Valdner (2013, updated)

Zberatelia známkových území (ASFE) majú obvykle vo svojich zbierkach známky Bahawalpuru z dvoch období. 


Do 15. augusta 1947, kedy sa dovtedajšia britská India delila na samostatné štáty, vydal Bahawalpur len služobné známky.

  
Po 3. októbri 1947, kedy sa Bahawalpur stal súčasťou Pakistanu, boli vydané známky poštové aj služobné, ktoré platili len vo vnútroštátnom styku. Do zahraničia bolo už potrebné použiť známky Pakistanu.
 
Aké známky sa však používali v nezávislom Bahawalpure medzi týmito 2 časovými medzníkmi? S odpoveďou prišiel tradične katalóg Stanley Gibbons – boli to indické známky z prítlačou.


Pretlač bola čierna alebo červená a aplikovaná bola tak, aby bolo prekryté slovo India. Vydaných bolo 17 nominálnych hodnôt od 3 Ps po 10 Rupii.
 

  Pre orientáciu aj katalógové záznamy z roku 2006 v GBP. 
 


Poštou prešlé listy sú vzácne, kto však hľadá, nájde. Nezávislý Bahawalur bol zaradený do aktualizovaného zoznamu 780 ASFE.


Nezávislý Bahawalur bol zaradený do aktualizovaného zoznamu 780 ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com