Insula Aurea


with a link to translator

Insula Aurea

  Peter Valdner (2010, updated)

Insula Aurea je ostrov v Stredozemnom mori pár sto metrov od francúzskeho pobrežia pri meste Saint-Raphaël. Po francúzsky sa volá Île d'Or. Pôvodný majiteľ ho kúpil od francúzskeho štátu vo verejnej dražbe v roku 1897, prehral ho však v kartách. 
 


Nový majiteľ Auguste Joseph Lataud na ňom založil kráľovstvo Insula Aurea, s úradnými jazykmi aj arabčinou a latinčinou, ako ich vidíme na známke. V roku 1913 bol korunovaný za kráľa Augusta I. Zomrel v roku 1925.
 

Ostrov pustol, v roku   1961 ho kúpil francúzsky námorný dôstojník Francois Bureau, kráľovstvo ani vydávanie známok však už obnovené neboli. Umrel v roku 1994, ostrov zostal vo vlastníctve jeho rodiny.Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com