Interpostals

with a link to translator

Interpostals


Peter Valdner (1995, updated)


Keď sa v roku 1994 zjavili na našom filatelistickom trhu ponuky na Interpostals, najpokročilejší zberatelia známkoých území (ASFE) ich okamžite vykúpili v nádeji, že objavili okruh známok, ktorým by mohli nahradiť svoje úspešne sa skracujúce chýbenky.
Počiatočné nadšenie však ochablo s pochybnosťami, či sa vôbec jedná o známky. A keď sa literatúra o nich ukázala ťažko dostupnou a dokonca sa začali ponúkať ako „známky-vignety˝, vkladané nádeje sa zdali byť nereálnymi.Nakoľko archívy egyptskej pošty v roku 1894 vyhoreli, absolútnu pravdu o určení Interpostals sa už asi nikdy nedozvieme. Z dostupných údajov sa však dá zložiť nasledovná mozaika.

Egyptská pošta na začiatku 19. storočia na distribúciu zásielok z Káhiry používala kuriérov. V roku 1821 bola kuriérna služba rozšírená až do Chartúmu a od roku 1831 sa pre zásielky do zahraničia začali používať služby konzulátov v Alexandrii a Sueze.

Práve v tomto období zakladá Talian Carlo Meratti v Káhire a Alexandrii súkromnú poštu, ktorá je od roku 1843 známa ako Posta Europea. Po smrti zakladateľa poštu preberá jeho synovec Tito Chini, ktorý za partnera priberá Giacoma Muzziho. Po smrti spolumajiteľa predáva pán Muzzi k 2. 1. 1865 poštu egyptskému štátu a sám sa stáva jej generálnym riaditeľom.

Posta Europea spočiatku používala len pečiatky so svojím označením, od roku 1864 vydávala i známky - Interpostals. Na známke bol vždy uvedený odosielací poštový úrad. A tak, ako sa pošta úspešne rozvíjala, pribúdali i poštové úrady, takže pri preberaní pošty egyptským štátom sa na Interpostals už stretávame nielen s menami Alessandria a Cairo, ale napr. i Atfe, Benha, Damanhour, Damiata, Galiut, Mansura, Samanud, Suez, Tanta, Zagazik či Zefta.
Svoj názov obdržali Interpostals zo svojho postavenia služobných známok, keďže sa väčšinou používali na ofrankovanie zásielok medzi poštovými úradmi a centrálnymi poštami v Káhire a Alexandrii.Interpostals s menami lokalít boli vydávané do roku 1884, bez názvu, rozlíšiteľné len pečiatkou, boli vydávané do roku 1890 a používali sa do konca roku 1892, kedy boli nahradené prvými egyptskými služobnými známkami, ako ich poznáme zo svetových katalógov.

Je pravdou, že v záverečnom období svojho používania našli Interpostals využitie i ako zálepky na poškodené listy a dôležité úradné správy, zasielané medzi poštovými úradmi, to však nespochybňuje ich použitie ako známok.Pre zberateľov sú Interpostals atraktívne z viacerých dôvodov:

  • i keď dobou svojho vzniku patria ku klasickým známkam, nie sú cenovo nedostupné, ani u nich nehrozí falšovanie ku škode zberateľov,
  • počtom uvedených lokalít, a je ich temer 200, dávajú možnosť dlhodobého zbierania, teda nejedná sa o preklenutie zberateľského vákua len na niekoľko dní,
  • tým, že majú lokalitu uvedenú latinkou, ktorá je transkripciou arabského názvu, umožňujú zbieranie i so špecializáciou na ňu. Týmto sa ich počet v zbierke ASFE ešte znásobuje na viac ako 400. Príkladom môže slúžiť napr. Abuhomos, Abuhomus, Abuhommus, Abouhomos, Abouhommos, Abou-Hommos,  
  • pochádzajú nielen z územia dnešného Egypta, ale i ďalších 9 súčasných krajín 3 kontinentov - Grécka, Turecka, Sýrie, Libanonu, Izraela, KSA, Sudánu, Eritrey a Somálska.  Tým vlastne pokrývajú Levantu a sú obdobou pretlačí pre ruskú poštu v Levante, ale v o mnoho širšom meradle. Sú vhodným doplnkom i teritoriálnych zbierok týchto štátov, resp. kontinentov, majú jednotný známkový obraz, čím zodpovedajú tendencii zjednocovania známkového obrazu v zbierkach ASFE, ako to vidíme u kolónií francúzskych, nemeckých, talianskych...
  • nemajú zúbkovanie, takže odpadá starosť s kontrolou perforácie. Luxusné, dokonale okrúhle známky sú síce pomerne vzácne, bežne sú akceptovateľné známky s nerovnosťami obvodu, ktoré nie sú považované za vážnejšie poškodenie. Zďaleka sa však u nich nevyskytujú až také poškodenia, ako je to bežné napr. u klasických známok Afganistanu,
  • vzhľadom ku svojmu pôvodu vedia uspokojiť ako zberateľov súkromných známok (vydanie z roku 1864), tak i zberateľov známok, vydaných oficiálnymi poštovými správami,
  • posledné emisie sú zase živnou pôdou pre zberateľov pečiatok na známkach,
  • jedná sa o uzavreté obdobie, nehrozí tu ďalšie rozširovanie ich počtu. Sú  zaradené v aktualizovanom zozname 780 ASFE.

Na báze katalógov som zostavil zoznam miest, v členení podľa transkripcie, ktorý  sa prekvapivo časom stal medzinárodným štandardom. Snáď bol správny. Tu len chcem zberateľov ASFE upozorniť, že Deyrouth nie je Bejrút, Roda nie je Rodos a Economat je hospodárske oddelenie pošty. V zozname je 188 miest a 401 transkripcii miest.

 Aba-el-Wakf       
       Aba-el-Wackf      
 Abou-Chouckouk
       Abouchoukouk                
       Abou Choukouk              
      Abu-el-Scekuk                
 Abou-Hammad         
       Abou-Hammade       
       Abou-Hamade                 
        Abou Hammad                
 Abou-Hommos         
       Abouhommos            
       Abouhomos                     
       Abuhommus                    
       Abuhomos                       
       Abuhomus                       
 Abou-Kébir            
       Aboukibir                     
       Abou Kebir                      
 Abou-Korkas           
       Abou-Kerkas             
       Abou Kerkas                   
 Aboukir                                
 Aboutig                           
       Aboutigh                         
        Aboutik                            
 Achmant                  
       Aschmante                 
       Aschmanth                      
       Ashmant                          
 Adaref                                    
 Akhmim                    
 Alessandretta             
 Alexandrie                
       Alessandria                  
       Minet-el-Basal      
 Ariche                       
 Armanth                            
       Armante                          
 Assiout    
       Assiut                           
       Siut                                  
 Assouan                    
 Atfé                          
Atfe
 Ayat                                   
       El-Ayat 
 Balliana                          
      Baliana                            
 Badrechein               
      Bedrechein                 
      Bedrichin                         
 Bairouth                                 
 Barbar                            
      Berber                             
 Barbara                          
 Beba                     
Bibeh                          
       Bebeh                             
 Benha                       
       Benka                           
 Beni-Korrah                    
       Beni-Gorrah                    
        Beni Korrah                     
 Beni-Mazar              
       Benimazar           
       Beni Mazar                 
 Benisouef                             
       Benisouéff                       
       Benisueff                         
 Bilbes                                     
 Birket-el-Sab           
       Birket-el-Sabh              
       Birket el Saat                  
 Bordein                   
 Bouha                       
       Bouah                     
 Boulac (Caire)                  
       Boulak                       
 Boulak-el-Dakrour   
       Boulak-Dakrour         
       Boulak-Dacrour              
       Boulak Dacrour               
 Caire                        
      Cairo                  
 Cavalla                              
 Chabas                            
 Chaka                                    
 Chaluf-el-Taraba                    
 Chandawil               
 Chebrekit                        
       Chibriket                         
 Cherbine                  
       Chirbin                         
       Scirbin                             
 Chibine el Kanater   
       Chibin-el-Anatar        
       Chibin-el-Anater              
       Scibin-El-Anater              
 Chibine-el-Kom       
       Chibin-el-Kom          
       Chibin-el-Com                 
       Scibin El Kom                  
       Scibin-el-Com                 
       Scibin-el-Kom                 
 Colosna                          
       Colosnah                         
 Constantinopoli                      
       Konstantinopoli               
 Damanhour     
 Damiette                  
       Damiata                        
 Dara                                       
 Dardanelli                              
 Dechna                           
       Dechnah                         
 Deirout                     
       Deyrouth                   
       Deyrout                           
 Dekernes                  
       Dekernis                    
 Dessouk                          
       Dessug                            
       Desuk                              
 Dongola                          
 Economat                 
       Sezione Economato      
       Economato                      
 Edfou                              
E`dfou
 Edkou                       
       Etkou                            
 Edona                                   
 Edwa                              
 El Abiad                                 
 El Facher                               
 El Gisr                                    
 El Kalabat                              
 El Meslemieh                         
 Embabe                                 
 Enchas                      
       Enchasse                    
 Esna                         
       Esné                         
        Esneh                              
 Fachn                        
       Fechne                       
       Fescne                            
       Fascne                            
 Fachouda                               
 Facous                       
       Facouss                      
 Farchout                          
 Fayoum                     
       Fayum                          
       Medinet el Faium            
 Fazoglou                                
 Fouah                             
       Foua                                
 Galipoli                                   
 Gallin                                   
 Gedda                                    
       Gfdda                              
 Ghouria                  
       Gourieh                     
        Gourrieh                          
 Goddaba                         
       Godaba                           
 Gotour                            
        Koutour                           
 Gouss                             
 Guerga                   
       Guergha                     
       Ghirga                             
       Gherga                            
 Guiza                     
       Ghizeh                       
       Ghiseh                            
       Ghisa                              
 Hadra                             
 Hehya                     
       Hyhya                           
       Hehza                             
 Helouan                    
       Hellouan                       
 Ismailia                    
       Ismailieh                 
       Jsmailia                           
       Jsmilia                             
 Jaffa                                 
 Kaer-Daoud                     
       Kafr-Daoud         
       Kafre Dawoud              
 Kafr-Amar                       
       Kafr-Ammar                 
        Kafre Amar                      
 Kafr-el-Cheik         
       Kafre-el-Cheih           
        Kafr-Cheik                     
       Kafre Cheik                     
                                     Kafr-Cheih                       
 Kafre-el-Daouar             
       Kafr-Daouar                 
       Kafr-El-Dauar                  
       Jbafi-el-Dauar                 
       Kafer Duar                      
 Kafre-Zayat                  
       Kafr-Zayat                    
       Kafr-el-Zayat                   
       Jbafi-Zajat                       
       Kafer Zayat                     
 Kalioub                   
       Galioub                     
       Galiub                             
       Galiut                              
 Kalkal                                     
 Kalleen                    
 Kantara                           
 Kartoum                          
       Kartum                         
 Kassala                                  
 Khatatba                  
       Khatatbe                       
 Kena                      
       Keneh                       
       Kené                               
 Kilometro 83                          
 Kom-Hamade                
 Korosko                        
       Korosco                        
       Karaskou                      
 Korrachieh                       
       Korachieh                   
 Lagos                                     
 Latachia                                 
 Louxor                       
       Luxor                            
 Magadeh                         
 Maghagha                 
       Magaga                      
 Mahalla                    
       Méhalla                        
       Michalla                           
 Mahallet-Abou-Aly         
       Méhallet-Abou-Ali          
 Mahallet Damana     
       Mahallat-Domana      
 Mahalle-Kibir                 
 Mahallet-Moussa            
        Méhallet-Moussa          
 Mahallet-Roh       
 Mehallet Roh           
       Mahallet Roh                
       Mahallet Rok                   
       Mahallat Roh                   
 Mallawi                    
       Mallaoui                    
       Mellaoui                          
       Mellawi                            
       Mellaui                            
 Manachi                                 
       El-Manachi                
 Manchah                   
       Manchieh                   
 Manfalout                       
        Manfalut                          
 Mansoura                  
       Mansourah                 
       Mansura                          
 Manzala                    
       Manzaleh                   
 Maragha                    
       Maraga                      
 Massawa                        
       Massaoua                       
       Massaouah                     
       Massaua                         
 Matai                        
       Matay                        
       Mattay                             
       Mataz                              
 Mataria                          
 Mattahna                        
       Matahne                          
 Méhallet-Malek                   
 Menouf                     
       Minouf                        
       Minuf                               
 Mersina                                  
 Metelino                                 
 Mina-el-Kamh          
      Minet-el-Gam         
       Minet-el-Gamh                
       Minet-el-Gamp                
 Minia                        
       Minieh                       
       Minie                               
 Mit-Bera                  
       Mit-Berrah                 
        Mit Berra                         
 Mit-Gamr                        
 Nachart Guidiel                    
 Nakada                     
 Naoua                                
       Nawa                               
 Nazali-Ganoub                     
        Nazali Ganoub                
 Nekleh                                 
 Port-Said                 
       Porto Said                    
 Rahmanieh                           
 Ramleh                               
      Ramle                             
 Ramleh (Station Bacos)  
 (Ramleh) Staz-Fleming         
 Ramleh (Station Bulkley)
       (Ramleh) Staz-Bulkley    
 Ramleh (Station Schutz) 
       (Ramleh) Staz-Schutz     
 Ramses                                 
 Ras-el-Khalig           
       Ras-el-Halig              
       Ras-el-Alig                      
 Rodah                             
       Roda                               
 Rhodes
 Rodis                              
 Rosette                           
       Rosetta                           
 Safiéh                                   
 Sakha                                   
 Salhagar                                
 Salonicco                               
 Samalout                
 Samanoud                 
       Samanud                     
       Samanua                        
  Santa                       
       Santah                     
 Sawakin                          
        Saouakin                       
       Suakin                             
 Scio                                        
 Sedfa                        
 Sembellawein           
       Simbellawein              
       Sim Bellewen                  
Sennar                                    
      Senar                              
 Serapoum                              
 Sidi-Gaber                       
       Sidi Gaber                       
 Smirne                                   
 Sohag                       
       Sokag                           
 Suez                         
 Tahta                      
 Talah                              
       Tela
       Tala                                 
       Telah                               
 Tanta                        
       Tantah                        
       Tauta                               
 Teh-el-Baroud         
       Tel-el-Baroud             
       Teh-El-Barut                   
       Teh-El-Barud                  
       Tek-el-Barud                   
       Jeh-el-Barud                   
       Tehelbarut                       
 Tel-el-Kibir              
       Teh-el-Kibir                 
       El Tel El Kibir                  
       Tel El Kibir                      
 Tema                        
       Tama                      
 Tenedos                                 
 Teria                         
       Terieh                        
       El-Tariéh                         
  Tripoli                                    
  Toukh                      
       Tooh                          
       Touk                                
       Took                                
       Jook                                
 Uasta                                     
       El-Wastah                       
 Volo                                       
 Wadi-Halfa
       Vadi Halfe                       
       Wadi-Halfe                      
 Wardan                         
 Zagazig                     
       Zagazik                      
       Zagasik                           
 Zefta                         
       Zifta                           
        Zefté                                
       Zifte                                 
       Zefte                                
  Zeyla                             
       Zejla   
                             

Zoznam má ešte 17 stĺpcov pre 9 typov Interpostals s menami a ich 8 podtypov. Nakoľko tento článok je pre zberateľov ASFE, tak radšej niekoľko  skenov známok. Tie oranžové sú zmesou z VIII a VIIIA, modré sú najnovší typ IX.


 
Aj na mnohých starších Interpostals nájdeme pečiatky.
Väčšina miest je dnes v Egypte, mnohé zahraničné ukazuje nasledovná mapa, ktorú som našiel na internete.    


A na záver - najväčším zberateľom Interpostals bol egyptský kráľ Ahmad Fuád I. Po abdikácii jeho syna Farúka na egyptský trón v roku 1954 boli kráľovské zbierky vydražené a Interpostals sa rozleteli do sveta. Nie je príjemné zbierať známky, ktoré boli možno ešte nedávno súčasťou kráľovského pokladu?

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com