Isla del Tigre - Amapala

with a link to translator

Isla del Tigre (Amapala)

 Peter Valdner (2012 updated)

Vulkanický ostrov Isla del Tigre leží pri pacifickom pobreží Hondurasu. Pre zberateľov známkových území (ASFE) je zaujímavý tým, že na prelome 19. a 20. storočia sa tu používali ochranné prítlače PERMITASE (čo znamená "POVOĽUJE SA"), čím sa malo zabrániť používaniu odcudzených známok a celín, dovážaných z Hondurasu. Hlavným mestom ostrova je Amapala, preto aj v katalógoch známky s prítlačou niekedy nájdeme pod týmto menom (napr. Scott). Je i v aktualizovanom zozname 780 ASFE.
Prítlače boli robené od októbra 1898 na známkach 2. emisie Hondurasu z rokov 1898 a 1903 (viď obrázky). Emisia z roku 1898 bola falšovaná, takže v tomto prípade šlo aj o zabránenie používania falošných známok. Podobná prítlač na známkach z roku 1896 (prezident Arias) však boli známky, používané v Hondurase.
 

Nakoľko prítlač mala väčšie rozmery ako známky, na jednotlivých známkach nájdeme prirodzene len ich časť. Zachované páry známok s kompletnou prítlačou sú vzácne, pre zberateľov však na zdokumentovanie ASFE stačia jednotlivé známky.Svoje čaro má aj nasledovná zachovaná dvojica známok s okrajom hárka.


O nefilatelistickom pôvode prítlačí svedčí aj zlá kvalita väčšiny zachovaných známok, takže sa v zbierkach často stretávame len so spacefillermi. Platí to najmä o amerických zberateľoch, kde (podobne ako pri precancels), je rozhodujúca prítlač, nie samotná známka. Riadia sa tým aj americkí obchodníci, kde spacefiller má cenu až 90% kvalitnej známky.

 

Celina s krásnou prítlačou na ďalšom obrázku bola poslaná do nemeckých Brém v roku 1901, kam dorazila cez New York po temer dvoch mesiacoch od jej napísania.
 


Amapala bola hlavným mestom štátneho útvaru s menom República Mayor de Centroamérica, do ktorého sa v rokoch 1896 - 1898 spojili Honduras, Nikaragua a Salvador. Po prevrate generála Regalada v Salvadore 21. novembra 1898 však zanikol. V zbierkach ASFE ho však zastúpený máme. Nicaragua i Salvador známky s týmto názvom štátu vydali, pre Honduras z tohto obdobia sa však musíme uspokojiť so známkami s námetom lokomotívy - boli vydané 1. augusta 1898.
  Na ďalších fotografiách je Amapala na začiatku 20. storočia.

Jedna informácia tiež pre milovníkov romantiky. Tým Tigrom, podľa ktorého bol podľa legendy ostrov pomenovaný, bol britský pirát Sir Francis Drake. Tu mal svoju základňu, odkiaľ vyrážal na prepady španielskeho loďstva, prevážajúceho zlato z baní v Južnej Amerike. Vtedy sa však ešte známky nepoužívali.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com