Israel Interim Stamps

with a link to translator

Izraelské predbežné známky

Peter Valdner (2018)


Štát Izrael bol vyhlásený 14. mája 1948, ale britské mandátne poštové úrady boli postupne zatvárané už od marca.

Zberateľov známkových území (ASFE) preto zaujíma, aké známky sa tu v tomto prechodnom období, používali. 

Okrem britských mandátnych známok, niekedy s pretlačou Tohuwabuhu, viď podrobnosti nižšie,
to boli dobročinné známky KKL (Keren Kayemet LeYisrael = Jewish National Fund), ktoré pošta bežne akceptovala, 
neskôr s pretlačou DOAR (pošta) hebrejským písmom. Známky boli pretláčané v Tel Avive a Haife od 2. do 14. mája, v Jeruzaleme od 9. do 31. mája. 

Platnosť mali do konca júla 1948, kedy sa používali súbežne s prvou definitívnou emisiou Izraela z 16. mája 1948, ktorá ale niesla meno Doar Ivri = Hebrejská pošta.
 
Jednotlivé pretlače sú síce rozoznateľné – Tel Aviv červené alebo fialové, 

Haifa čierne v kružnici, 

Jeruzalem čierne bez kružnice, 

ale boli použiteľné na celom území, preto v  aktualizovanom zozname 780 ASFE sú len raz. 

Používali sa aj známky s pretlačou Government Tohuwabohu = vláda v chaose. 
Údajne ich bolo pretlačených len 320 v nominálnych hodnotách 2 - 50m, z ktorých bolo 132 použitých. Väčšinou na zásielkách do USA, sú na nich známe nominálne hodnoty 2, 3, 4, 6, 10 a 50m. Posielané boli zväčša z mestečka Herzliya, ktoré vtedy malo 5.300 obyvateľov a písalo sa Hertselyia. 

Odborná literatúra síce hovorí o 2 typoch pretlače, líšiacich sa vzdialenosťou riadkov, už zbežný pohľad na obe modré známky napovie, že rozdiel je v písme. Jasne to dokumentuje nasledovný vzácne zachovaný štvorblok, aj neúplná séria. Je na nich niekoľko vzdialeností riadkov.
 
Pošta do zahraničia prechádzala poštovým úradom v Haife.
 
Meno Israel bolo prvýkrát úradne použité až na emisii z 26. septembra 1948.
O známkach v Galilei je ďalší článok. Núdzové známky boli vydané aj v mestách Nahariya pri Haife 
a Rishon le Zion pri Tel Avive.
Zberatelia ASFE iсh do svojich zbierok logicky zaraďujú, hoci sa jedná o známky lokálne, takže nie sú uvedené v zoznamoch 780 ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com