Japanese Occupation of Labuan


with a link to translator

Japonká okupácia Labuanu

Peter Valdner (2012, updated)


Po útoku Japoncov na Pearl Harbor zastavili spojenci dodávky ropy do Japonska. Japonci sa preto rozhodli urýchlene obsadiť najbližšie ropné polia - na Borneu, na mape Malajzie je vpravo. V decembri 1941 sa japonské vojská pod velením generálmajora Kawaguchiho vylodili v Sarawaku a postupne celé Borneo obsadili. Poslední spojeneckí vojaci sa vzdali 1. apríla 1942 vo vnútrozemskej džungli.

Labuan, to je na mape tá červená bodka, bol obsadený 1. januára 1942 bez odporu 2 rotami 124. pluku podplukovníka Watanabeho.  Za japonskej okupácie sa volal Maeda - Shima. Shima je po japonsky a pulau po malajsky ostrov.

Známky s diagonálnou prítlačou „vláda veľkojaponskej ríše na známkach Straits Settlements boli určené na používanie nielen na samotnom ostrove Labuan, ale aj na 6 k nemu priľahlých ostrovoch Burong, Daat,  Kuraman, Papan, Rusukan  Besar a Rusukan Kecil.
Známky môžno vidieť v STANDARD CATALOGUE OF MALAYSIA - SINGAPORE – BRUNEI. V zbierkach známkových území (ASFE) sú zatiaľ zastúpené len výnimočne.Že boli aj skutočne použité, potvrdzuje nielen fotografia z katalógu, sú preto v aktualizovanom zozname 780 ASFE, ale aj nasledovné obálky. Tá prvá je zjavne filatelistická,

ale táto druhá dokumentuje komerčné použitie.

Známky existujú aj s pretlačou horizontálnou, ale použité už neboli.

Po obsadení Bornea bol podplukovník Watanabe so svojou jednotkou prevelený na Šalamúnove ostrovy, kde sa zúčastnil bojov na ostrove Guadalcanal. Odtiaľ bol buď prevelený späť na Borneo, alebo to bol jeho menovec, a mal  na starosti poštovú prevádzku v oblasti Sandakanu, ktorý bol hlavným mestom Britského severného Bornea. Zrejme vtedy aj vznikli  prítlače na známkach Straits Settlements, získaných po dobití Singapúru. Pretlač je totiž rovnaká, ako sa používala práve v Severnom Borneu.Tam však, podobne ako pre Brunei a Sarawak, boli využité tamojšie známky. 

Pri úteku z ostrova v roku 1945 sa mu podarilo so sebou vziať aj zbierku okupačných známok, medzi ktorými našli jeho dedičia aj niekoľko popisovaných známok Labuanu.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com