Jason Island and Isle of Samson

with a link to translator

Jason Island a Isle of Samson

  Peter Valdner (2013, updated)

Ostrovy síce ležia pri opačných koncoch Atlantického oceánu, ale majú niečo spoločné - patria Veľkej Británii, sú prírodnými rezerváciami a čo zaujíma zberateľov známkových území (ASFE), boli pre ne vydané známky.


Jason Islands je súostrovie, patriace k Falklandským ostrovom. Žili tam kŕdle tučniakov, milióny ich boli pozabíjané za účelom získania tuku. Neskôr sa ostrovy stali pastvinami pre stáda oviec.


V marci 1970 britský ornitológ Leonard W. Hill kúpil Grand Jason a Steeple Jason za 5.500 GBP, zriadil tu vtáčiu rezerváciu a vydal aj jedinú známku, na ktorej môžme vidieť jeho portrét, ostrovy a tučniakov. Známka má veľkosť a kvalitu vtedajších britských známok, ktoré tlačila tá istá tlačiareň Harrrison and Sons.

Po Hillovej smrti jeho dedičia ostrovy predali. Kúpil ich Američan Michael Steinhardt, ktorý ich daroval Wildlife Conservation Society, ktorá sídli v ZOO v New Yorku.

Isle of Samson je ostrov v anglickom súostroví Scilly v správe Isles of Scilly Wildlife Trust a jeho mapu môžme vidieť na emisii známok z apríla 2011.

Známky Isle of Samson sú z dielne essexského umelca Jovana Djordjevica, patria medzi britské offshore ostrovy.
 
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com