Kingdom of Intersolwith a link to translator

Kráľovstvo Intersol

Peter Valdner (2017)

Zberatelia známkových území (ASFE) sa príležitostne stretávajú so známkami, pri ktorých majú problém geograficky ich zaradiť. Obyčajne sa ukáže, že sú to známky nepoštové = artistamps.

Tie niekedy vznikajú na oklamanie neznalých zberateľov, inokedy sú to nevinné zábavky rôznych umelcov, ktoré sa rozmohli po zavedení počítačov.


Kráľovstvo Intersol je však výnimkou. Známky vydalo nakladateľstvo Jonathan Cape Ltd. z Londýna na propagácia knihy Musrum. V kráľovstve Intersol vládol poloboh Musrum, majiteľ Rajskej záhrady a Stromu života. Eric Thacker bol autorom textu, Anthony Earnshaw ilustrátorom.


Známky sú už z roku 1968, kedy sa ešte počítače na výrobu artistamps nepoužívali. Patria preto ku klasickým vydaniam reálne neexistujúcich území. Vydané boli len štyri, spoločne na tlačovom liste.


Požívané boli na jeseň 1968.


Nenájdeme ich síce na zoznamoch známkových území, ale i tak sú vítanou súčasťou zbierok známok, vrátane ASFE. 

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com