Lemnia Lemheny

with a link to translator

Lemnia (= Lemhény)

  Peter Valdner (2011, updated)

V roku 2005 bol uverejnený môj článok pre zberateľov známkových území (ASFE) o pretlačiach na uhorských známkach Uhorsko 1918-24. Neskôr bol doplnený o chorvátsky Záhreb a srbský Skorenovac. Ak vás tieto pretlače zaujímajú, môžte si tam doplniť ešte ďalšiu pretlač, známu z rumunskej obce Lemnia (Lemhény).

Lemnia leží v najvýchodnejšom výbežku Transilvánie, ktorú Rumunsko získalo v roku 1918 a definitívne mu ju pridelila Trianonská zmluva v roku 1920. Obálka na obrázku pochádza teda ešte z obdobia, kedy Lemhény bolo súčasťou Uhorska.


Obálka bola poslaná z neďalekej obce Targu Secuiest, vtedy Kézdivásárhely. Nebola vyfrankovaná, preto bola označená obvyklou pečiatkou Porto, ak ich uvádza aj katalóg Michel.


V Lemnii bola potom zaťažená doplatným 40 fillérov, uhradeným 4 pretlačovými známkami zrejme miestnej proveniencie na uhorských známkach 2, 3, 15 a 20 fillérov. 


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com