Liquidation of Empire


with a link to translator

Likvidácia britského impéria

Peter Valdner (2012, updated)

Počas II. svetovej vojny viedli znepriatelené štáty vojnu nielen zbraňami, ale aj propagandistickú. Nechýbali v nej ani známky. Briti vyrábali paródie na známky nemecké, Nemci vyrobili niekoľko paródii na známky britské. Pre zberateľov známkových území sú zaujímavé známky Liquidation of Empire.

Boli vydané ako 2 série po 6 známkach. V jednej boli zlikvidované” Bahama - Is, Barbados, Bermuda – Is, Hongkong, Jamaica, Sta Lucia, Sinagpore a Trinidad,
v neskoršej ešte Borneo, Bouganville, Grenada, Rabaul , Rangoon a St Vincent.


Známky existujú aj pečiatkované, poštovú funkciu však nesplnili. Sú to teda artistamps. Medzi zberateľmi známkových území (ASFE) sú však veľmi obľúbené.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com