Mauritius Territorial Claims

                                                      back to ASFE SLOVAKIA
                                                                                                               with a link to translator

Mauritius

Peter Valdner  (2018)

Keby ste sa laickej verejnosti opýtali, čo je to „maurícius, zrejme by ste dostali odpoveď, že známka. Teda „Modrý Mauritius z roku 1847, ktorý je na svete najznámejšou známkou. Zberatelia známkových území (ASFE) prirodzene vedia, že nie je ani najvzácnejší (vraj sa ich zachovalo 15 z 500 vyrobených), ani najdrahší, ale keď už je najpopulárnejší, tak aspoň jeden obrázok obálky s ním aj na tomto blogu.Mauritius bol počas Napolenských vojen v roku 1810 obsadený Britániou a nebol Fracúzsku vrátený ani v roku 1814 Parížskou  zmluvou. Mapy kolónii sa kreslili v Londýne. V roku 1968 získal nezávislosť, v roku 1992 sa stal republikou. A s mapami prestal byť spokojný, čo dal najavo 11. decembra 2017 aj sériou 3 známok.

Na teritoriálne nároky, vyjadrené aj známkami, sme boli zvyknutí pri krajinách južnej Ameriky, kde s územím nemali nikdy problém len Surinam a Uruguaj. Ale že by mal niektorý štát územné nároky hneď voči dvom bývalým koloniálnym mocnostiam, to tu doposiaľ ešte nebolo.

Že Mauritius žiada od Britov Chagos Archipelago, teda dnešný BIOT, je celkom logické.
 

Veď Británia ho z jeho správy vyňala len 3 roky pred vyhlásením nezávislosti Mauritia, čo bolo v rozpore s rezolúciami OSN.  Mauritus podporilo aj VZ OSN, v súčasnosti je spor na Medzinárodnom súdnom dvore.

Ostrov Tromelin je súčasťou francúzskeho hárčekového územia Iles Eparses, viď zoznam 780 ASFE.

 

Keď sa po Napoleonských vojnách nanovo delil svet, nebol však mezi obsadenými územiami, koré dostalo Francúzko späť, uvedený. Tak si ho Mauritius nárokuje. Tu však OSN na jeho strane nestojí.

Z ostrova Mauritius spravovala Británia aj Seychely, tiež nevrátené po Napoleonských vojnách. Všimli ste si, že práve v roku 1992 prestali byť vydávané známky Vonkajších Seychel, ktoré boli predtým časťou BIOT?


 

 Zrejme sa Seychely rozhodli Mauritius neprovokovať.


V týchto teritoriálnych sporoch sa totiž nejedná len o pár ostrovčekov, ale najmä o ich rozsiahle teritoriálne vody a morské dno s možnými surovinami.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com