Mosquitia and Mosquito Provisional

with a link to translator

Mosquitia a Mosquito Provisional

Peter Valdner (2011, updated)

Mosquitiu si mnohí predstavujú ako tenký pobrežný pás na východnom pobreží Nikaraguy. Nasledovná mapa nás vyvedie z omylu – tvorila temer polovicu územia Nikaraguy. 


Od roku 1862 sa tu požívali známky známkového územia (ASFE) Nikaragua, v júli 1894 ASFE Mosquito Provisional, a v roku 1899 miestne pretlače na známkach Nikaraguy.

FAZZ nazýva územie Moskitské pobrežie a hovorí o 5 známkach z rokov 1893 -1900. Skutočne ich zrejme bolo päť, ale dve boli z roku 1894 s pretlačou Mosquito Provisional a tri z roku 1899 s pretlačou Telégrafo. Pre zberateľov ASFE len toľko: Mosquitia aj Mosquito Provisional zodpovedajú Moskitskému pobrežiu z FAZZu, sú to ale 2 rôzne vývojové etapy, takže pokročilý zberateľ ASFE potrebuje do zbierky obe. Začiatočníci si môžu vybrať.


Obe známky Mosquito Provisional boli  mnohokrát vyobrazené v článku Mosquito Provisional a spacefillers, môžte ich opäť vidieť v závere tohoto článku.

Bola tam vyobrazená aj obálka z ASFE Mosquitia, odoslaná do USA bez obsahu. Zmyslom bolo vyrobiť hľadanú celistvosť. Podľa katalógu Michel je 10c. fialová známka s ručnou pretlačou Telégrafo známkou Mosquitie č. 5. Pozor, nepomýliť si so strojovou pečiatkou Telegrafos, čo sú bežné telegrafické známky Nikaraguy.

Ako však na ďalších obrázkoch vidno, 10c. známka nie je jedinou známkou Mosquitie z roku 1899. Obrázky dokumentujú aj používanie známky 15c. Prítlače majú nominálne hodnoty 5c, 10c, 15c, 20c, 50c, 1P, 2P a 5P, ale ako poštové známky Mosquitie sa používali len 5c - 15c (prítlače na Mi. 101-3). Sú zobrazené v katalógoch Hiscocks (1982) a ich používanie ako poštových známok v roku 1899 uvádza aj katalóg Barefoot.Prítlače existujú smerujúc nahor aj nadol. Desaťcentová známka sa používala dokonca aj úradne polená.

 


Okrem dennej pečiatky Bluefields sú na ďalších ukážkach aj pečiatky v tvare hviezdy, používané v Mosquitii.
 
Ďalší list je 25. augusta 1899, poslaný z Bluefields do Greytownu. Je na ňom spomínaná polená známka Mosquitie Mi. č. 5. Pečiatka na rube svedčí o poštovom použití.

 

Na ďalšej podobnej obálke z 25. augusta 1899 je podľa rukopisu opäť odosielateľom Dr. Kuehn.

 Ešte 4 ukážky polených známok Mosquitie z ďalších dní augusta 1899. Ako z obrázkov vidno, v Mosquitii sa súčasne používali 2 druhy denných pečiatok – oválna, ktorá sa používala na obálky sama, a okrúhla, sprevádzaná ešte pečiatkou v tvare hviezdy.

 
 
 
 
 
 
 Len pripomínam, že polená známka a pečiatka Bluefields ešte neznamenajú automaticky Mosquitiu. Musí byť splnená aj hlavná podmienka - známka s ručnou prítlačou Telegrafo. Na ďalšom obrázku je teda obálka ASFE Nikaragua, hoci je na nej aj polená známka, aj pečiatka Bluefields. Iste pekné, pokiaľ potrebujete do zbierky Nikaraguu, ale nie ako spacefiller za Mosquitiu.

Historici Dr. Kuehnovi vyčítajú množstvo odoslaných listov. Objektívne však treba povedať, že množstvo listov aj dostával a patrilo sa na ne odpovedať. Ním odoslané obálky sa zachovali aj preto, že na ne používal príťažlivé frankatúry. Na ďalšom obrázku je list, zaťažený doplatným a opäť s pečiatkou z Mosquitie v tvare hviezdy.

Listy z Bluefields samozrejme neposielal len Dr. Kuehn. Celistvosť na ďalšom obrázku mala adresáta v Guatemale. Zaujímavá na nej je skutočnosť, že do neďalekej Guatemaly bola doručená cez New Orleans v USA, a že pečiatka v tvare hviezdy sa v Bluefields používala už v roku 1898, takže nemá nič spoločné s Dr. Kuehnom.

 


Súčasťou Mosquitie bol a Corn Island, viď príslušný článok, ktorý je však samostatným známkovým územím (ASFE).
 
O spacefilleroch za ASFE Mosquito Provisional už článok bol, teraz ešte k spacefillerom za ASFE Mosquitia. Sú nimi kolky Mosquito Reserve, ktorá mala fiskálnu autonómiu.

Vyrobené boli tlačiarňou Hamilton  Sú to veľmi kvalitné rytiny, na trhu sú bežné všetky 3 nominálne hodnoty 5, 10 a 25 centov. Podľa katalógu kolkov Forbin sú z roku 1899.Ako vzor pre ne poslúžili kolky Nikaraguy. Z priloženého návrhu vyplýva, že z každého nominálu bolo vytlačených po 5 mil. kusov, čo je rádove 1.000 krát viac, ako pretlačí Mosquito Provisional. Tomu zodpovedá aj ich minimálna cena.


Existujú aj okrúhle kolky, podobajúce sa na egyptské Interpostals, v nominálnej hodnote 5, 10 a 50 centov a 1 dolár. Podľa katalógu Forbin sú z roku 1898, ale nasledovný doklad je už z roku 1892
 

Ďalší z roku 1893.


20 centový kolok katalogizovaný nie je.


 Od roku 1904 sa Mosquitia rozdelila na ASFE Bluefields 
 


a ASFE Cabo, tvoriace provinciu Zelaya, zvanú Costa Atlantica.Posledná spoločná emisia pre Atlantické pobrežie, teda bývalú Mosquitiu, kde platila strieborná mena na rozdiel od papierovej v ostatnej Nikarague, bola vydaná v roku 1912.


A ešte jedna spomienka na náčelníka Mosquitie. Takto vyzeral a v tomto paláci sídlil Robery Henry Clarence.

Článok Mosquito Provisional a spacefillers vyvolal mnohé reakcie zberateľov. Týkali sa najmä vyobrazených listov Mosquito Provisional, ale s 2 rôznymi závermi. Zatiaľ čo zberatelia ASFE, teda ľudia veci znalí, užasli nad množstvom 12 prezentovaných obálok, tí neznalí práve preto spochybnili ich vzácnosť a uvádzali ako príklady vzácnejších známkových území napríklad ASFE Bazilej, Zürich či Ženeva.

Teda odpoveď obom. Tie zobrazené obálky sú temer všetky, ktoré sa na európskom filatelistickom trhu objavili za posledných 30 rokov. Viem spolu o pätnástich. Tri z nich sú u zberateľov ASFE v Taliansku, Švajčiarsku a Nórsku, ostatné, resp. ich zvyšky, v Česku a na Slovensku. Teda priemerne možno vidieť obálku na trhu raz za 2 roky, nerátajúc našu klubovú aukciu. Obálky ASFE Bazilej, Zürich či Ženeva možno na európskych aukciách vidieť bohato zastúpené každý mesiac, takže vzácnosť obálok ASFE Mosquito Priovisional je skutočne neporovnateľne vyššia. Na obrázku je ešte jedna zachovaná obálka s oboma známkami Mosquito Provisional z roku 1894.

A obdobná situácia je aj s obálkami Mosquitie. Že ich je množstvo vyobrazené v tomto článku ešte neznamená, že sú dostupné ľahko.


Že jednotlivé známky Mosquito Provisional stratili niekdajšiu vzácnosť ste sa mohli dočítať v aktualizovanom článku Mosquito Provisional a spacefillers, obálky sú však naďalej veľmi vzácne. O to viac, že mnohé padli za obeť nožniciam zberateľov ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com