Nga Khe

with a link to translator

Nga Khe 

Peter Valdner (2008, updated)

Popri exporte pracovnej sily boli jedným z najdôležitejších vývozných artiklov z Vietnamu do Československa poštové známky. Žiaľ práve tie, ktoré by zaujímali zberateľov známkových území (ASFE), pochádzajú z obdobia, kedy filatelia ešte bola vo Vietname na vedľajšej kolaji a preto miestne a oblastné vydania sú dodnes na prakticky každej chýbenke zberateľov ASFE.

Oblastné vydania pre sever a juh stredného Vietnamu sú dobre zdokumentované vo svetových katalógoch a sú aj v aktualizovanom zozname 780 ASFE, miestne vydanie z Nga Khe je však len v katalógu Michel, aj to s vyobrazením, ktoré je mätúce.

Známky Nga Khe sú pretlače z 20. apríla 1946 na známkach Francúzskej Indočíny, ktorej bol Vietnam pôvodne súčasťou. Po oddelení sa od Laosu a Kambodže používal Vietnam indočínske známky s pretlačou Viet - Nam Dan - Chu Cong - Hoa, čo je Vietnamská demokratická republika.  

Nga Khe je pretlač práve na takýchto známkach, hoci Michel zobrazuje známky len s pretlačou VDR. Aby teda známka bola Nga Khe,musí mať ešte ďalšiu pretlač (pečiatku s dátumom 20 - 4 46), v ktorej je aj Nga Khe.


Táto pretlač bola použitá na všetkých disponibilných známkach, ktoré poštmajster zabudol vrátiť, nielen na tých 9, ktoré sú uvádzané v katalógu Michel.


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com