PERMESTAwith a link to translator

PERMESTA - revolučné známky Severného Celebesu.

Peter Valdner (2015, updated)


5. februára 1958 vyhlásili revolucionári na indonézskej Sumatre P.R.R.I. = Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, čiže vládu Revolučnej republiky Indonézia.

7. februára 1958 sa k PRRI pridal Piagam PERMESTA= PERjuangan SeMESTA Alam, ”autonómny štát” Severné Sulawesi, vyhlásený rebelujúcimi dôstojníkmi už v júni 1957 v meste Manado.


V marci 1958 uskutočnila Indonézia na Sumatre vylodenie a revolúciu temer potlačila. Boje sa presunuli na Sulawesi, kde sa indonézska armáda presadila až v júni 1958, keď obsadila hlavné mesto Manado. Posledné jednotky sa vzdali na Sulawesi na základe amnestie 29. mája 1961, na Sumatre 28. septembra 1961.

Na rozdiel od iných revolúcii, ktoré by sa dali nazvať ”búrkou v pohári vody”, revolúcia v Indonézii v roku 1958 bola skutočným bojom. Revolucionári používali aj bombardovacie lietadlá, dodané americkou CIA, obávajúcou sa nástupu komunizmu v krajine. Logickou súčasťou revolúcie bolo aj vydanie revolučných známok.
 

Používali sa najmä v mestách Kotamobagu a Inobonto, centrách odporu aj po obsadení hlavného mesta.Boli vydané v 4 nominálnych hodnotách bez lepu, netradične zúbkované, aj strihané.


Mapa na nich síce zberateľov známkových území (ASFE) poteší, ale je to mapa Indonézie. Cieľom revolúcie bolo ovládnuť celú ostrovnú krajinu.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com