Precancels USA for ASFE Collectors

with a link to translator

Precancels USA

Peter Valdner (2012, updated)

Precancels sú známky, na ktoré už pred ich predajom bolo vyznačené ich znehodnotenie, obyčajne menom územia, na ktorom sa mohli použiť. Pôvodným účelom bola úspora práce pri odbavovaní hromadných zásielok, po zavedení mien miest aj zabránenie používaniu odcudzených známok (teda podobne ako pri perfinoch), lebo pri obmedzenej územnej platnosti by ich použitie prinieslo neprimerane veľké riziko. Vydávanie miestnych precancels bolo v USA oficiálne ukončené 5. júla 2007, ale na niekoľkých menších poštách sa požívali aj po tomto dátume.

V USA sú precancels zhotovované výlučne úradne, preto spĺňajú všetky kritéria, kladené na známkové územia (ASFE). Prečo ich teda v chýbenkách zberateľov ASFE nájdeme len málokedy? Odpoveď je veľmi jednoduchá - málokto si na ich zbieranie trúfa, lebo v USA ich používa(lo) viac ako 21 tisíc miest.


Vysoké množstvo však nie je žiadny objektívny argument, pozrime sa, čo sa s tým v zbierkach ASFE dá robiť. Najprv si však musíme ozrejmiť, na aké skupiny sa delia.
  1. Podľa tlačiarne sa delia na tzv. Bureau a lokálne. Prvé tlačil Bureau of Engraving and Printing, tie druhé miestne poštové úrady.
  2. Bureau precancels sa ešte delia podľa spôsobu výroby a tvaru prítlače na viaceré typy.
Tieto 2 delenia nemajú z hľadiska zbierania ASFE žiadny význam, dôležité sú však preto, že v USA sa precancels zbierajú systémom T&T (Town and Type), takže ak si náš zberateľ objedná z USA sadu „každá iná”, môže sa dožiť nepríjemného prekvapenia, že z množstva kúpených známok vytriedi len zopár miest.

Zberateľov ASFE zaujíma názvoslovné a najmä geopolitické delenie.  

Podľa názvu sa precancels delia na tradičné a moderné.

Na tradičných je meno štátu uvedené skratkou s bodkou (ALA., ARK.,.... WYO.), štáty s krátkym menom (Alaska, Hawaii, Idaho, Iowa, Maine, Ohio a Utah) skratku nepoužívali.


Moderné skratky majú vždy len 2 písmená a sú bez bodiek (AL, AK, AR,....WY).


Geopoliticky sa delia na
  1. 48 tradičných štátov = Northeast (PA, NY, VT, ME, NH, MA, RI, CT, NJ), Southeast (KY, WV, VA, MD, DE, AR, TN, NC, LA, MS, AL, GA, SC, FL), Midwest (ND, MN, WI, MI, SD, IA, NE, KS, MO, IL, IN, OH), Southwest (AZ, NM, OK, TX), Rocky Mountain (MT, ID, WY, NV, UT, CO) a Pacific (WA, OR, CA),
  2. nové štáty Alaska (AK) a Hawaii (HI),
  3. územia v Karibiku Puerto Rico (PR) a Virgin Islands (VI),
  4. územia v Pacifiku AS/Samoa, CI, CM, GM, GU/Guam, IS, MP, RP, TT a Phoenix Group,
  5. iné, t.j. Canal Zone, UNO a pseudoprecancels Kans. a Nebr.

Z tohoto rozdelenia je už zrozumiteľne vidieť, čo by mala zbierka precancels USA obsahovať. Nakoľko drvivá väčšina, aspoň tých pokročilých, zberateľov ASFE zbiera aj vývoj ASFE, tak ako absolútne minimum tradičný a moderný precancel z každého štátu a zámorského územia (territories), čo nepredstavuje spolu ani 120 známok. 

Máloktorý pokročilý zberateľ sa však uspokojí s absolútnym minimom. Osvedčeným riešením, ak si netrúfa na zbierku kompletnú, je preto zbierka reprezentatívna. Jej rozsah si môže každý stanoviť sám, veľmi dobre však vyzerajú už zbierky s jedným riadkom (15 známok) z každého štátu, čo pri tradičnom a modernom precancel, teda 2 riadkoch po 15 známok, predstavuje za 50 štátov USA prijateľných 1500 známok. Plus samozrejme tie zámorské územia podľa možností. Tu nehovorím o riadkoch, lebo jediná známka môže mať hodnotu väčšiu, ako všetky ostatné spolu.

Ak by sa to niekomu predsa len málilo, tak sú ešte 2 geografilatelistické možnosti zdokonalenia. Prvou je zaradiť do zbierky aj po jednej známke s plným menom štátu, lebo v temer všetkých štátoch sa nájdu aj takéto mestá. 
Druhou je zaradenie aj mimoriadnych skratiek, zatiaľ som natrafil na 10 rôznych - CAL., ILS., NB, NEB., NO. CAROLINA, N. DAKOTA, PENNA., S.D., SO. DAK. a WISC. Tiež je pekným cieľom niektorý štát či dokonca oblasť zozbierať kompletne. 

Pre orientáciu v množstvách niekoľko čísel. 50 štátov USA vydalo precancels pre cca 21.300 miest. Od prvého vydania Filatelistického atlasu Amerika do roku 2007, kedy bola produkcia miestnych precancels oficiálne ukončená, sa počet miest zvýšil len minimálne, pribudlo len niečo nad 150 miest, teda za cca 15 rokov ani jediné percento. 

Na Portoriku poznáme precancels z 18 miest, 


na Panenských ostovoch len z troch. 


V Pacifku je viacero súostroví s precancels Agana, Canton Island, Ebeye, Guam, Koror, Pago Pago, Ponape, Saipan a Truk.

Treba však pripomenúť, že v tradícii precancels pokračovali aj nástupnícke štáty - Mikronézia s členmi federácie Kosrae, Pohnpei, Truk a Yap,


Marshallove ostrovy s Ebeye a Majuro


a Palau s Koror.Dajú sa tiež zbierať vo forme známkových zošítkov.
 
Zberatelia sa môžu stretnúť aj s prekvapeniami, ako sú precancels s nesprávne uvedeným štátom.


  Alebo s nesprávne vyhláskovaným menom mesta. A zberateľskou lahôdkou sú precancels pre mestá, ležiace v 2 štátoch.


Zbieranie precancels je pre zberateľov ASFE buď návratom do svojich mládežníckych rokov, alebo úplne nová skúsenosť. Dnešný pokročilý zberateľ, ktorý dokáže ročne do svojej zbierky pridať len zopár ASFE, pri precancels môže získať aj stovky prírastkov do zbierky denne. Takže je postarané o dennú radosť pri relatívne nízkych nákladoch. 

Viem o zberateľoch ASFE, ktorí už atakujú hranicu 20 tisíc miest, ktorá je predbežne i mojím cieľom. Pritom niektoré štáty zbieram dvojmo. Tento reprezentačný limit preto, lebo zvyšných pár percent precancels má už podstatne vyššiu nadobúdaciu cenu, dosahujúcu v niektorých prípadoch až stovky USD.

Ako sa však k precancels dostať? Dnes je najjednoduchšou cestou, ale i najdrahšou, individuálne objednávanie na internete. Opakom je nákup netriedených precancels v tisícových množstvách, kde sa však môže stať, že výsledná cena za tých pár užitočných kusov nakoniec podstatne prevýši cenu známok, nakupovaných jednotlivo.

Osvedčenou zlatou strednou cestou je nákup predtriedených výberov podľa štátov a následná výmena prebytkov medzi zberateľmi podľa nimi dohodnutých pravidiel (jednotlivé štáty majú rôznu relatívnu „vzácnosť”). Také bolo naše školopovinné detstvo a len dúfam, že obdobný bude aj dôchodkový vek. Teda spolupráca, spolupráca a ešte raz spolupráca zberateľov.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com