Queen Maud Landwith a link to translator

Queen Maud Land

Peter Valdner (2017)


Queen Maud Land je nórsky sektor v Antarktíde. Pomenovaný bol v roku 1930 po manželke nórskeho kráľa Haakona VII.

Zatiaľ čo pre ostatné sektory Antarktídy sú bežne vydávané poštové známky, zberatelia známkových území (ASFE)  sa pre Queen Maud Land musia uspokojiť so spacefillerom.

Klasické známky Queen Maud Land sú z roku 1969.  Existujú len tri, v hodnotách 25 c, 2 S a 5 S, zúbkované aj strihané. Sú pôvodom z Nového Zélandu.


 Ďalšia emisia je z roku 1974 a pochádza z Nórska.

Ako vidieť, keď dvaja robia to isté, výsledok môže byť veľmi rozdielny.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com