Shahpurawith a link to translator

Shahpura

Peter Valdner (2017)


Zberatelia známkových území (ASFE) vedia, že v pôvodnom zozname 780 ASFE podľa FAZZu Shahpuru (podobne ako Dungarur) nenájdu. Známky boli síce vydané už v rokoch 1914/28, ale pre filatelistický svet boli objavené až v roku 1962 a katalogizované až po vydaní Fazzu.

 

 Shahpura vydala len 4 poštové známky v rokoch 1914, 1917, 1920 a 1928, 
  


vládcom bol vtedy Nahar Singh.

Katalógovú hodnotu majú porovnateľnú so známkami Scindu, ale vyskytujú sa podstatne zriedkavejšie.

Od roku 1930 boli na poštové účely využívané aj kolky, takže sú použiteľné ako spacefillers. V roku 1932 sa vládcom stal Umaid Singh.


15. apríla 1948 sa stala Shahpura súčasťou Rajasthanu, 


od 1. apríla 1950 tu platia známky Indickej republiky.
Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com