Slavonski Brod


with a link to translator

Slavonski Brod

Peter Valdner (2011, updated)


Z článkov o pretlačiach na uhorských známkach sa žiaľ akosi stáva nekonečný seriál, viď článok Uhorsko 1918-24, ale čo už, keď špecialistov na ne i literatúry je ako šafránu a delím sa so zberateľmi známkových území (ASFE) prakticky len o svoje skúsenosti?


Najnovší poznatok je pretlač, používaná v Slavonskom Brode.Ako je vidieť na obrázku, pretlačené boli nielen známky SHS na Uhorsku, ale aj definitívne poštové známky Chorvátska. Kedže pretlač bola okrúhla, existuje v najrôznejších polohách, hoci na obrázku sú len známky s „normálnou’’ a prevrátenou pretlačou.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com

No comments:

Post a Comment