Stamps Valid in More States

with a link to translator

Spoločné známky štátov

 Peter Valdner (2013 updated)

Spoločné známky štátov sú také, ktoré nesú meno viacerých štátov, v ktorých majú aj platnosť. Patria preto medzi známkové územia (ASFE). Klasickým príkladom bola napríklad Keňa, Uganda a Tanganyika, ktoré v tradícii pokračovali aj po získaní nezávislosti (a Zanzibaru).

Vo svojej zberateľskej praxi som sa inde stretol len s dvomi spoločnými emisiami známok nezávislých štátov.

V roku 1965 vydali sériu 2 známok spoločne Juhoslávia a Rumunsko.V roku 1995 vydali spoločnú známku Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.


Môžeme sa teda vždy stretnúť s použitím v oboch štátoch, čo sa dá pri opečiatkovaných známkach s veľkou časťou pečiatky na známke ľahko rozlíšiť.


Na rozdiel od spoločných známok štátov poznáme ešte spoločné vydania štátov. Niekedy sú to len 2 štáty, niekedy je týchto štátov aj niekoľko desiatok, ako napr. pri rôznych vydaniach EUROPA.


V nedávnej minulosti to boli mnohé vydania pre závislé územia, v angličtine sú známe ako Omnibus, vo francúzštine ako Grandes séries, dnes sú známe ako joint-issues a poznáme ich aj z praxe Slovenskej pošty. Na rozdiel od spoločných známok sa o ďalšie známkové územia nejedná, lebo známky sú použiteľné len vo vydávajúcom štáte.


Výnimočne ich však môžme nájsť aj na spoločnej FDC. Takýto husársky kúsok sa podaril v roku 1990 USA a ich 2 pridruženým štátom Federated States of Micronesia a Republic of the Marshall Islands.


Ak viaceré štáty vydajú známky v spoločnom hárčeku, sú to naďalej známky jednotlivých štátov. Ako geografilatelisti pre ne používame názov "hárčekové územia”.Niektoré štáty majú v mene viacero území, z ktorých sa skladajú. Príkladov takýchto štátov je naporúdzi viacero - Antigua a Barbuda, Bosna a Hercegovina, Trinidad a Tobago, Sao Tome a Principe, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miguelon, v minulosti  Rhodesia a Nyasaland, Maskat a Omán, Samoa a Sisifo, Senegambia a Niger, Ruanda-Urundi, Annam a Tonkin, a hoci aj Rakúsko-Uhorsko či Česko-Slovensko. Tu sa síce tiež jedná o spoločné známky, ale jediného známkového územia (ASFE).
Opačným prípadom je zase vydávanie známok pre jedno územie viacerými vydavateľmi, menovať môžeme napr. Nové Hebridy, či Andorru. To sú potom na jednom fyzickom území viaceré známkové územia (ASFE).


Spoločnými známkami pre viaceré ASFE sú napr. známky, ktoré materské krajiny vydali pre svoje zámorské územia, okupované územia, či poštové úrady. 

Príkladom môžu byť francúzske kolónie, AOF, AEF, CF a Levant,
 
 
 

talianske Estero, Levant, AOI a colonie,


britské Levant, East Arabia, MEF...


portugalské Imperio a Africa 


nemecké Osten, Levant, Ostland, Ob. Ost.a ďalšie územia poľské, rakúske, rumunské, ruské, španielske...

 
 
 

Tie však pokladáme za samostatné ASFE. Podobne za samostatné ASFE pokladáme známky rôznych politických zväzkov, ako MPU, Severonemecký spolok, Thurn-Taxis a pod.

Sú preto aj v aktualizovanom zozname 780 ASFE.


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com