Thai Occupation of Malayawith a link to translator

Thajská okupácia Malajska

  Peter Valdner (2013, updated)


18. októbra 1943 postúpilo Japonsko Thajsku 4 severné štáty okupovaného Malajska = Kedah, Kelantan, Perlis a Trengganu a už nasledovného dňa na týchto územiach začala prevádzku thajská pošta.

15. novembra 1943 bola vydaná séria 5 známok v Kota Bharu, zaujímavosťou je, že na papieri s vodoznakom britského Crown Agents. Poznáme ich ako Thajskú okupáciu Kelantanu. The Kelantan Printing Department najprv natlačil text a hodnoty, the Kelantan State Treaury potom na známky napečiatkoval fialový štátny znak. Náklad bol údajne 756 sérii, tlačených na hárkoch 12 x 7 známok.

15. januára 1944 bola vydaná séria 6 známok, tlačených v Bangkoku, platných už vo všetkých 4 okupovaných štátoch.

V Trengganu Survey Office bolo 1. októbra 1944 pretlačených 29 hodnôt známok Japonska  a japonskej okupácie Malajska jednoriadkovým textom TRENGGANU. 

 

Ukážky na ďalších obrázkoch sú ale, ako varovanie pre zberateľov známkových území (ASFE), falošné.

 
 

Všetky 4 štáty boli vrátené pod zvrchovanosť Veľkej Británie v septembri 1945. Sú zaradené v aktualizovaných zoznamoch 780 ASFE.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com