Timaru

with a link to translator

Timaru - bicyklová pošta

  Peter Valdner (2013, updated)

V decembri 1968 v Timaru, meste na východnom pobreží južného ostrova Nového Zélandu, traja spolužiaci – Bruce R. Henderson, Geoffrey J. Mills a A. J. Stewart - vytvorili spoločnosť, nazvanú Moulins Services Office. Meno Moulins je prekladom priezviska Mills do franúzštiny.  Chlapci ju mali v škole a nakoľko ju považovali za bezcennú, tak pre ňu našli aspoň nejaké využitie.

Na bicykloch doručovali po meste poštu za nižšie tarify, ako bola oficiálna sadzba novozélandskej pošty. Navyše garantovali dodanie v deň podania zásielky.

Zásielku bolo možné podať na 5 rôznych miestach, centrom bola lekáreň, kde chlapci brigádovali. Väčšinu zásielok preto tvorili faktúry a balíčky.
Vydali najprv 2 známky – 1 c. pre otvorené zásielky (faktúry) a 2 c. pre listy. Neskôr ešte dalšie štyri nominálne hodnoty - 3 c., 5 c., 7 c. a 15 c, pričom poplatok za menšie balíčky bol 5 c., za väčšie 15 c. a 30 c. a príplatok 7 c. bol za doporučenie proti podpisu. Na každej je nápis POSTES MOULINS a Timaru. Známky mali len text a boli vytlačené v Classic Printing Co. v Timaru. Pre lepšie oddeľovanie mali rovný priesek 6 3/4.


Známky sa pri použití 3x pečiatkovali - kruhovou pečiatkou, dátumom a skratkou doručovateľa - BRH Henderson, REC Stewart a SJY Mills.

Keď sa o tejto konkurencii dozvedel generálny poštmajster Nového Zélandu,  12. apríla 1969 poštovú činnosť spoločnosti s okamžitou platnosťou zakázal. Známky sa však stihli dostať do zbierok známkových území (ASFE).

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com