Travnik Localswith a link to translator

Travnik

Peter Valdner (2011, updated)


Po rozpade Juhoslávie sa na filatelistickom trhu objavilo množstvo súkromných pretlačových vydaní, ale aj niektoré úradné, resp. minimálne poloúradné. Medzi ne patrí aj séria 3 známok z mesta Travnik v strednej Bosne a Hercegovine. 

O povolenie ich vydania požiadal 15. 1. 1994 riaditeľ miestneho poštového úradu 72270 Dževad Bečiragič riaditeľstvo BiH pošty v Sarajeve. Známky a príležitostná pečiatka s dátumom 7. 2. 1994 pripomínali 2. výročie zasadania Vlasteneckej ligy BiH v Travniku.  

Pretlač znázorňuje jej erb, kde P.L. BiH znamená Patriotska Liga BiH. Známky boli pretlačené, hoci povolenie neprišlo. Preto, aj keď boli vydané pod kontrolou poštového úradu, sú považované len za poloúradné. O tejto sérii vyšla aj kniha, autorom je Enver Sujoldžič, predseda klubu filatelistov v Travniku.


Náklad známok bol 1500 ks 300 Din, 1500 ks 500 Din a 500 ks 1000 Din. Tá posledná je vyobrazená aj vo Filatelistickom atlase Balkán na strane 44 a je hľadaná aj zberateľmi známkových území (ASFE). Travnik je i v aktualizvanom zozname 780 ASFE.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com