Uglian occupazione italiana 12 aprile 1941

with a link to translator

Ugljan

 (Occupazione ITALIANA 12 aprile 1941)

Peter Valdner (2010, updated)

Keď talianske vojsko v tzv. Aprílovej vojne obsadilo 12. apríla 1941 juhoslovanský (dnes chorvátsky) ostrov Uglian, ležiaci naproti Zadaru, dal veliteľ výsadku pretlačiť ukoristené juhoslovanské známky. 


Na obrázku je 19 z 25 nominálov pretlačených známok, opečiatkovaných v meste Preko 13. apríla 1941.


Známky sú relatívne vzácne, zobrazených 19 známok sa dražilo s vyvolávacou cenou 5.000 Eur.

Tu je niekoľko ďalších.
Zachovali sa aj známky nepoužité. Sú ponúkané ešte drahšie, ako známky opečiatkované.

 
V zbierkach známkových území (ASFE) sa nachádzajú len výnimočne, v aktualizovanom zozname 780 ASFE nie sú uvedené.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com