UNITA Localswith a link to translator

UNITA

Peter Valdner (2015, updated)


UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola – bola jedným z hnutí, bojujúcich za nezávislosť Angoly od portugalských kolonizátorov. Založil ju v roku 1966 a ďalej viedol Jonas Savimbi, vycvičený v ČĽR. Po získaní nezávislosti UNITA prešla do opozície voči vládnucej MPLA a viedla roky sa vlečúcu občiansku vojnu za podpory americkej CIA.


Sídlo mala v meste Jamba pri hraniciach s dnešnou Namíbiou a Zambiou, kde CIA vybudovala sofistkovanú základňu s letiskom i protivzdušnou obranou. V roku 1986 Savimbiho potajme prijal americký prezident Reagan.

28. februára 1986 bola vydaná séria 4 príplatkových známok. Známky vytlačil Zip Prints v Pompano Beach na Floride s podporou The American Angolan Public Affairs Counci (AAPC), čo bola lobistická organizácia vo Wahingtone, DC. Náklad bol 25 tisíc štvorblokov, z ktorých bolo 2.000 poslaných do Jamby, ostatné boli určené pre americký filatelistický trh po 15 USD. Príplatok (v tisícoch %) mal byť určený na podporu UNITA.


Tisíc štvorblokov bolo použitých na obálky, opečiatkované Jamba, odoslané späť do USA.

Tie ďalej rozposielal Marc Rousso z ISEC (International Stamp Exchange, Miami Beach) v mene AAPAC na rôzne americké inštitúcie. Americká pošta zásielky, vyfrankované známkami UNITA, na základe intervencie republikánskeho kongresmana D. Burtona, údajne prijímala k preprave. 

Zrejme v Miami, ako je to v prípade obálky na ďalšom obrázku.Jamba bola obsadená angolským vládnym vojskom 24. decembra 1999. Jonas Savimbi padol v partizánskom boji v roku 2002. Dnes je UNITA legálnou politickou stranou.

Marc Rousso podnikal so známkami UNITA aj naďalej. Vydal prítlačové provizória i definitívne známky. 

Tie už ale s poštou v Angole zrejme nič spoločné nemajú a v zbierkach známkových území (ASFE) môžu slúžiť len ako spacefillers.

UNITA v aktualizovanom zozname 780 ASFE zaradená nie je. Aspoň zatiaľ.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com