Venezuela Revolutionary and Local Stamps


with a link to translator

Venezuela - revolučné a miestne známky

 Peter Valdner (2012, updated)


Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932


Zberatelia známkových území (ASFE) dobre poznajú venezuelské lokálne známky z miest Bejuma a Tachira, najmä z katalógu Yvert et Tellier.

 

O Bejume ešte bude reč, známky z Tachiry nahrádzali aj pečiatky, používané pri nedostatku známok. Na ďalšom obrázku je pečiatka NO HAI ESTAMPILLAS z mesta San Cristóbal v štáte Tachira z roku 1906, na druhom No hay estampillas  z mesta Guasipati v roku 1908. Oba výrazy znamenajú „známok nieto", hoci som sa stretol už aj s nezmyselným prekladom „nie sú to známky", dokonca aj v najnovšom filatelistickom atlase Amerika.Taktiež poznajú známky pre železnicu z Coro do La Vela a späť.Obľúbené sú revolučné známky z ASFE Carúpano, Zulia, Maturin, Guyana a Mariňo z rokov 1902 - 3.  Sú v pôvodnom aj aktualizovanom zozname 780 ASFE.Posledne menované i s prítlačami Guiria a Yrapa.

 

Revolúcie vtedy potlačila armáda pod vedením viceprezidenta generála Juana Vicente Gómeza. Ďalšie revolučné venezuelské známky sú však temer neznáme, preto o nich pár slov.

V roku 1908 sa generál Gómez stal prezidentom a v krajine vládol prakticky až do svojej smrti v roku 1935, keď víťazne čelil nejednému povstaniu. Známky však boli vydané len pri invázii, ktorú viedol generál Rafael Simon Urbina.

Jedna sa uskutočnila vylodením 12. júna 1929 v La Vela de Coro, druhá 12. októbra 1931 v Puerto Guttiérez. Prvá bola potlačená hneď, počas druhej obsadil na čele 145 mužov, z ktorých bolo 137 mexických roľníkov, mesto Capatárida, hlavné mesto provincie Falcon, ale opäť utrpel porážku a znova emigroval. Venezuelských povstalcov vtedy už viedol advokát Dr. Carlos León, ktorého však generál Urbina o svojej akcii neinformoval, a po jej neúspechu našiel ďalšie útočište v Mexiku. 
 
Nominálne hodnoty známok boli 10, 25 a 50 centimov, existujú i známky s pretlačou pre použitie letecké a služobné.  Do obehu sa však zrejme v dôsledku porážky revolucionárov už nedostali, známe sú len známky nepoužité, ale traduje sa aj existencia jedného listu, odoslaného z  mestečka Churuguara do Mexika. 

Ako uvádza W. Baldus vo svojom kultovom diele o revolučných známkach Filatelistickí svedkovia, patria k vôbec najvzácnejším revolučným známkam na svete a sú vzácnou ozdobou zbierok ASFE. Datuje ich do roku 1932 a pripisuje Dr. Leónovi, ktorý o ich existencii napísal v roku 1933 list, adresovaný Pablovi Anducemu do Puerto Espaňa, Trinidad. Podľa venezuelských zdrojov sú pravdepodobne už z intervencie v júni 1929.

A keď už sme pri Venezuele, tak ešte pár slov o vzácnych klasických známkach.
Známky z mesta Bejuma z roku 1854 sa používali pri preprave pošty do mesta Valencia. Pokiaľ odosielateľ poštovné uhradil, použila sa známka Franca, pokiaľ bolo treba vybrať poštovné od prijímateľa, tak známka Debe. Rowland Hill zrejme nevychádzal z údivu.

Známka z Petare z roku 1876 bola v obehu jediný mesiac, potom kuriérnu službu prevzal štát. Bolo to prvá známka pre kuriérnu službu na svete vôbec.


Známky z mesta Merida z roku 1881 sú zase prvými príležitostnými známkami na svete. Boli vydané dve pri storočnici založenia mesta. Líšia sa len odtieňom farby a sú snom každého zberateľa ASFE.

 A na záver prítlače z mesta Ciudad Bolivar, ktoré si aj zberatelia ASFE neraz mýlia. Prvé sú lokálne z roku 1892, 


druhé revolučné z roku 1902.

 A ešte aktuálna mapa Venezuely.


Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com