Walvis Bay

with a link to translator

Walvis Bay


  Peter Valdner (2016, updated)


Walvis Bay (Veľrybia zátoka) je územie s rozlohou 1.124 km2. Bolo súčasťou Kapskej kolónie, v roku 1910 sa stalo súčasťou Juhoafrickej únie. Počas I. svetovej vojny ho na krátky čas obsadili nemecké vojská, po I. svetovej vojne sa územie opäť dostalo, spolu s bývalou Nemeckou juhozápadnou Afrikou, pod správu Juhoafrickej únie. V roku 1977 sa stalo šúčasťou Kapskej provincie. V roku 1990 získala Juhozápadná Afrika pod menom Namíbia nezávislosť, Walvis Bay sa však jej súčasťou ešte nestal.

Až 1. marca 1994 sa Walvis Bay stal súčasťou Namíbie, čím  v Namíbii začína nová vývojová etapa známkového územia (ASFE)


Rôznych teritoriálnych zmien bolo v rôznych ASFE, najmä počas vojnových konfliktov, neúrekom, ale máloktoré sa dajú dokumentovať príležitostnou známkou. Jednou z nich je práve včlenenie Walvis Bay do Namíbie. Na svoje si tak prídu i zberatelia prvej známky, resp. prvej série vývojových etáp ASFE.

Mimoriadne vydarené je aj FDC, dokumentujúce politický vývoj územia.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com