Zagreb on Hungary

with a link to translator

Zagreb

Peter Valdner (2008, updated)

V roku 2005 bol uverejnený môj článok pre zberateľov známkových území (ASFE) o pretlačiach na uhorských známkach Uhorsko 1918 - 24. Ak tieto pretlače zbierate, môžte si tam doplniť ďalšiu pretlač = Záhreb. V dňoch 2. a 3. marca 1919 sa tam používali ako doplatné známky uhorské známky s pretlačou HRVATSKA SHS PORTO, spolu s chorvátskymi známkami s pretlačou PORTO. Spolu 4 nominále.

Na priložených obrázkoch sú dva listy, doručené do Záhrebu, kde na ne boli na pošte Zagreb 2 dňa 3. 3. 1919 nalepené a opečiatkované známky oboch popisovaných pretlačí. 
Ešte výstrižky kvôli detailom. Nakoľko nepoužité známky boli úradne zničené, zachovalo sa len minimálne množstvo použitých známok a patria preto k najvzácnejším pretlačiam na uhorských známkach. Podrobnosti môžte nájsť v knihe Velimira Ercegoviča Hrvatska Filatelija na strane 75.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com