German occupation of Brac Hvar Korcula

with a link to translator

Nemecká okupácia ostrovov Brač, Hvar

 a Korčula

 Peter Valdner (2011, updated)

Keď sa Juhoslávia v roku 1941 rozpadla, ostrovy na pobreží Dalmácie postúpilo Chorvátsko Mussoliniho Taliansku. Keď však fašistický režim v Taliansku kolaboval a talianske vojská v roku 1943 opustili západný Balkán, ostrovy v okolí Splitu ovládli juhoslovanskí partizáni.

Územia, opustené talianskou armádou, však obsadil jeho spojenec - fašistické Nemecko. Na rad prišli aj ostrovy – známkové územia (ASFE) Brač, Hvar a Korčula. Nemecká 118. divízia horských strelcov pod velením generála Josefa Küblera sa presunula na poloostrov Pelješac, so štábom v Janjine. Odtiaľ vyšiel rozkaz na obsadenie ostrovov.

23. decembra 1943 obsadil 738. pluk horských strelcov ostrov Korčula, 12. januára 1944 bol vysadený na ostrov Brač a 19. – 21. januára 1944 dobil ostrov Hvar. V nemeckých rukách zostali ostrovy až do septembra 1944.

Je historicky potvrdené (Dr. Rommerskirchen), že nemeckí vojaci dali rozkaz na výrobu pretlačových známok pre ostrov Brač v tlačiarni Jadran v Dubrovníku a známky sa skutočne 16. mája 1944 na pošte Nerižišče používali. O vydaniach pre ostatné 2 ostrovy detaily o ich vzniku chýbajú. Mnohí nemeckí vojaci na ostrovoch v júni 1944 padli a podstatná časť známok ostrova Brač bola zničená. Chorvátske zdroje prirodzene známky, ako okupačné, odsudzujú, naopak talianske zdroje (ostrovy dlhé roky patrili Taliansku ako Brazza, Lesina a Curzola) známky evidujú a experti potvrdzujú ich pravosť. Sú preto aj v aktualizovanom zozname 780 ASFE.

Niekoľko údajov z prestížneho talianskeho katalógu CEI (Catalogo Enciclopedico Italiano) z roku 2005. Odvtedy ceny vzrástli...

Brač - vydaných 2.400 známok = 400 kompletných sérii so 6 známkami, katalógová hodnota nepoužitej série je 3.500 EUR. Opečiatkované známky cenový údaj už ani nemajú, v staršom katalógu Michel (1980) bola ich cena voči nepoužitej sérii o 600 DEM vyššia a náklad uvedený 2.600 známok (v skutočnosti 2.700, z ktorých sa v Dubrovníku zachovalo 50 nepoužitých sérii = 300 známok).Hvar - 6. júna 1944 vydané 2 série, spolu len 624 známok. Prvá v náklade 100 sérií so 4 známkami s katalógovou hodnotou nepoužitých známok 18.000 Eur, druhá v náklade 32 sérii so 7 leteckými známkami 30.000 EUR.


Známky Hvar existujú aj s prítlačou červeného kríža a podľa katalógu CEI sú veľmi vzácne. Ako zberatelia ASFE sa však iste uspokojíme i so známkami bez tejto ďalšej pretlače.


Korčula - 24. decembra 1943 vydaných 400 známok = 100 kompletných sérii so 4 známkami, katalógová cena nepoužitej série 7.000 Eur, použitej 5.000 Eur, na filatelistickom liste 6.250 Eur.
 
 

Listy s kombináciou známok z viacerých ostrovov sú jednoznačne filatelistické výrobky.

Vzhľadom k hodnote známok sa odporúča kupovať nepoužité známky len overené, pri použitých známkach Brač je dostatočným dôkazom pravosti pečiatka Nerežišče z 16. mája 1944.

Sú zberatelia, ktorí tieto pretlače spochybňujú, neveriac ani znalcom. Na obrázkoch sú certifikáty od 6 rôznych znalcov. Jeden sa môže pomýliť, dvaja spiknúť, ale je nepredstaviteľné, že by zlyhali všetci, vrátane CEI.

Popri cene známok, odrážajúcich ich malé emisné náklady, je limitujúcim faktorom pri ich získavaní do zbierok ASFE aj skutočnosť, že na renomovaných aukciách sú prakticky vždy ponúkané v kompletných sériach. Riešením je len spolupráca zberateľov a ich spoločný nákup. Našťastie v Bratislave nám v rámci  ASFE Slovakia spolupráca príkladne funguje. Známky zo sérií Korčula a nepoužitý Brač už našli svojich nových majiteľov z radov zberateľov ASFE, na rade sú ešte použitý Brač a Hvar. Záujemcovia môžu kontaktovať autora článku.

K ASFE Korčula existuje aj spacefiller - súkromná pretlač 15. 1. 1992.


15. január 1992 bol deň, kedy väčšina európskych štátov uznala Chorvátsko.


Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com